พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ

24 มิถุนายน 2537

…ถ้าเรามองไปว่าอย่ามาวุ่นวายในเรื่องพิธีกรรมนี้เลย ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนา แล้วเลยไม่เอาใจใส่ ก็อาจจะทำให้พลาด ในเมื่อมันเป็นของมีอยู่ปรากฏอยู่ก็ต้องทำให้ถูกต้อง

ถ้าเราเข้าใจความหมายถูกและปฏิบัติให้ถูก ทำด้วยความรู้ความเข้าใจ มันก็จะเป็นสื่อนำเข้าสู่สิ่งที่ถูกต้องดีงามยิ่งขึ้น จนถึงสิ่งที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น พิธีกรรมนี้ถ้าเราเข้าใจถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้อง ก็จะนำเข้าสู่พระพุทธศาสนาได้ดี…

 

สารบัญ – พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ

๑. พิธีกรรมสื่อวินัย

๒. วินัยสื่อธรรม

สรุป : พิธีกรรมสื่อวินัยสู่ธรรม

No Comments

Comments are closed.