กระแสธรรม กระแสไท

27 ธันวาคม 2545

อย่างน้อยเราจะให้สังคมไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษยชาติ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ไหล ผู้ตาม ผู้ถูกครอบงำ แต่มีกำลังที่จะไปร่วมสร้างสรรค์ ถ้าเก่งจริงก็ไปนำ แล้วก็พาโลกนี้ไปสู่สันติสุขที่แท้จริง ซึ่งเป็นความหวังที่ผู้นำอารยธรรมปัจจุบันนี้ยังไม่มี เพราะเขายังไม่เห็นชัดในความหวัง เท่ากับเปิดช่องไว้ให้ไทยเราเป็นผู้นำได้

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.