ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

21 พฤศจิกายน 2528

พุทธะคืออะไร พุทธะนั้นเราแปลกันว่าตรัสรู้ หรือมิฉะนั้นก็แปลว่าตื่น หรือไม่ก็แปลว่าเบิกบาน ผู้ตรัสรู้แล้ว ตื่นแล้ว เบิกบานแล้ว ข้อที่อยากจะให้พิจารณาในที่นี้ คือ ความหมายที่ว่าตื่นแล้ว หรือ ผู้ที่ตื่นแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นหมายความว่าก่อนนั้น อาจจะหลับมา พระองค์เองอาจจะหลับ แล้วก็หลับท่ามกลางคนที่หลับ แล้วพระองค์ก็ตื่นขึ้นมา ตื่นเองแล้วก็ทำให้คนอื่นตื่นด้วย ช่วยให้คนอื่นตื่น เรียกว่าปลุก ก็คือทำให้ตื่น สาระสำคัญก็คือ ความตื่น ความตื่นหรือพ้นจากความหลับใหล นี้คืออย่างไร เป็นข้อที่น่าพิจารณาว่า พระพุทธเจ้าตื่นอย่างไรบ้าง

สารบัญ

หมายเหตุ:

  • เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดแบ่งย่อหน้าใหม่เพื่อความสะดวกในการอ่าน
  • ในหนังสือไม่มีการแบ่งบท/ตอน และไม่ปรากฏสารบัญ สารบัญนี้จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการค้นหาและแสดงบนเว็บไซต์

No Comments

Comments are closed.