เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป

5 มีนาคม 2546

…ความไม่มีวินัยทำให้เสียโอกาส และเป็นตัวปิดกั้นเสรีภาพ วินัยมีไว้เพื่อจัดสรรโอกาส วินัยมีขึ้นเพื่อให้เกิดโอกาสทั้งนั้น แล้วเสรีภาพก็จะได้มาใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจากวินัย แต่เป็นปัญหาที่ว่าคนไม่เข้าใจ คนมองวินัยผิด ต้องตระหนักว่า ถ้าไม่มีวินัยแล้ว โอกาสจะเสียไปหมดทุกอย่างทุกประการ…

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.