สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
เนื้อหาหลัก / 20 ธันวาคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness ได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยวแล้ว อ่านได้ที่ สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness สันติภาพเกิดจา…

Peace Through Freedom and Happiness
เนื้อหาหลัก / 20 ธันวาคม 2537

เป็นตอนที่ 2 จาก 2 ตอนของ สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness

Peace Through Freedom and Happiness Forty-nine years ago, in 1945, with the end of World War II, the world witnessed the close of the greatest calamity ever experienced by mankind. In an effort to avo…

สันติภาพ เกิดจากอิสรภาพและความสุข
เนื้อหาหลัก / 20 ธันวาคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 2 ตอนของ สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness

สันติภาพ เกิดจากอิสรภาพและความสุข สี่สิบเก้าปีล่วงมาแล้วใน พ.ศ. ๒๔๘๘ สงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลง เป็นการปิดฉากภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติได้เคยประสบ ทันทีที่สงครามยุติก็ได้มีการจัดตั…

สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
หนังสือ / 20 ธันวาคม 2537

ในด้านจริยธรรม จริยศึกษาของเราในปัจจุบันได้เห็นตระหนักว่า ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ เกิดจากการแข่งขันทะยานหาความสุขกันอย่างไม่มีขอบเขต จึงสอนคนให้รู้จักควบคุมตนเองโดยไม่ล่วงละเมิด “สิทธิมนุษยชน” ของคนอ…

สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

ถ้าสื่อมวลชนมีความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ ในการใช้สติปัญญา ในการใช้เหตุผล ในการพัฒนาตนเองและพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของประชาชนด้วย มาตรฐานของสื่อมวลชนก็จะเกิดขึ้น ความเชื่อถือในระยะยาวก็จะเกิดขึ้น &#…

เลิกเสียที ความสับสนพร่ามัว และความขลาดกลัวที่เหลวไหล แน่วแน่ ชัดเจน มั่นใจ คือทางออกอันเดียวของสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 14 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

เลิกเสียที ความสับสนพร่ามัว และความขลาดกลัวที่เหลวไหล แน่วแน่ ชัดเจน มั่นใจ คือทางออกอันเดียวของสังคมไทย อุดมธรรมที่จะนำจิตสำนึกของสังคมนี้มีความสำคัญมาก เวลานี้เรามีอุดมธรรมนั้นหรือเปล่า เราพูดกันว่า…

(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

เจาะหาความจริง เรื่อง ศาสนาประจำชาติ ขอเจริญพร ท่านนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ผู้นำชาวพุทธ ผู้รับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนา และต่อสังคมไทย ทุกท่าน วันนี้ เป็นวันอันน่าปลื้มใจ ที่มีผู้นำชาวพุทธจำนวนมากมายมา…

มองแคบ คิดใกล้ ใฝ่ต่ำ เพราะคิดแต่จะตามเขา จิตของเราจึงตกต่ำลงไป
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 12 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

มองแคบ คิดใกล้ ใฝ่ต่ำ เพราะคิดแต่จะตามเขา จิตของเราจึงตกต่ำลงไป ค่านิยมในการตามสังคมตะวันตก หรือตามวัฒนธรรมตะวันตกได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของคนไทย จนกลายเป็นสภาพจิตที่ขอเรียกว่าเป็น สภาพจิตแบบผู้ตามและผู้…

จะเอาวิธีของฝรั่งมาใช้ ก็เจาะจับเอาของจริงมาไม่ได้
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 4 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

จะเอาวิธีของฝรั่งมาใช้ ก็เจาะจับเอาของจริงมาไม่ได้ แม้แต่ในการที่คิดจะสร้างสรรค์ความเจริญให้ประเทศพัฒนาทางวัตถุนั้น เราก็คิดว่าเรานี้สร้างความเจริญแบบตะวันตก เราแสดงออกจนกระทั่งเห็นกันชัดเจนว่า เรามีค…