ถึงแม้วิกฤติมา ถ้าสำรวจตัวเอง ก็เริ่มตั้งตัวได้
เนื้อหาหลัก / 19 ธันวาคม 2540

เป็นตอนที่ 4 จาก 14 ตอนของ เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

ถึงแม้วิกฤติมา ถ้าสำรวจตัวเอง ก็เริ่มตั้งตัวได้ ที่พูดมานี้ก็เป็นแง่มุมต่างๆ ที่เราทั้งหลายจะได้เห็นว่า โอกาสนั้นมีอยู่ ในท่ามกลางของปัญหาความทุกข์ยากและความวิกฤตินี้ อย่างน้อยเราก็จะได้สำรวจตัวเอง แล…

(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 19 ธันวาคม 2540

เป็นตอนที่ 1 จาก 14 ตอนของ เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

  เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ ต่อแต่นี้ไป เนื่องจากอาตมภาพได้รับนิมนต์ให้แสดงปาฐกถาติดต่อกันไป เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการพัก จึงจะได้แสดงปาฐกถาตามที่ได้รับอาราธนา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ขอให้พูดในชื่อเรื่…

จะมองอะไรก็ต้องมองหาเหตุปัจจัย และมองให้เห็นสิ่งที่จะทำต่อไป
เนื้อหาหลัก / 19 ธันวาคม 2540

เป็นตอนที่ 12 จาก 14 ตอนของ เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

จะมองอะไรก็ต้องมองหาเหตุปัจจัย และมองให้เห็นสิ่งที่จะทำต่อไป ต่อจากนี้ลึกลงไป ก็คือ เรื่องรากฐานทางความคิด เรื่องการดำเนินชีวิตที่พูดมาแล้วก็เรื่ืองใหญ่ แต่แนวคิด วิธีคิด วิธีมอง ความเชื่อ ความคิดเห็น…

ถ้าจะพึ่งตน ก็ต้องพัฒนาตนให้เป็นที่พึ่งได้ ถ้าจะเป็นอิสระเสรี ก็ต้องมีความสามารถที่จะทำด้วยตนเอง
เนื้อหาหลัก / 19 ธันวาคม 2540

เป็นตอนที่ 11 จาก 14 ตอนของ เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

ถ้าจะพึ่งตน ก็ต้องพัฒนาตนให้เป็นที่พึ่งได้ ถ้าจะเป็นอิสระเสรี ก็ต้องมีความสามารถที่จะทำด้วยตนเอง ถ้าทำอย่างที่ว่ามานี้ได้ เราก็จะเริ่มพึ่งตนได้ เราพูดกันนักว่า จะต้องพึ่งตนๆ พึ่งตนนี่เป็นหลักการที่จะต…

เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 19 ธันวาคม 2540

…ความจริงนั้น ท่ามกลางข่าวร้ายก็มีข่าวดีอยู่ด้วยปนกันไป ข่าวร้ายเวลานี้ได้ยินกันมากมาย และข่าวร้ายนั้นก็กลบด้านที่ดีเสีย ทำให้เรามองไม่เห็น อย่างน้อยถ้าเรามองอีกด้านหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับเหตุกา…

วิกฤติ ถ้ามองสั้น อาจต่อด้วยวิบัติ วิกฤติ ถ้ามองยาว อาจเป็นจุดเริ่มของวิวัฒน์
เนื้อหาหลัก / 19 ธันวาคม 2540

เป็นตอนที่ 2 จาก 14 ตอนของ เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

วิกฤติ ถ้ามองสั้น อาจต่อด้วยวิบัติ วิกฤติ ถ้ามองยาว อาจเป็นจุดเริ่มของวิวัฒน์ วิกฤติเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น เป็นเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนไป ความจริง คำว่า วิกฤติ ที่ว่าจะเปลี่ยนไปนั้นไม่แน่ว่าจะ…

สู่ยุคใหม่ แห่งการสร้างสรรค์สังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 19 ธันวาคม 2540

เป็นตอนที่ 14 จาก 14 ตอนของ เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

สู่ยุคใหม่ แห่งการสร้างสรรค์สังคมไทย ตอนนี้เวลาหมดแล้ว ขอพูดสั้นๆ ว่าสิ่งสำคัญที่จะต้องทำต่อไป ขอยกเป็นคำสรุปว่า “อย่ามองแคบแค่ไทย อย่ามองใกล้แค่คราวทุกข์” เวลานี้ เมือถึงคราววิกฤติ เกิดความทุกข์ขึ้น …

ดีที่ตัวมี ต้องรักษาไว้ให้ได้ และใช้เป็นฐานที่จะก้าวไปเอาดีที่ยังไม่มี
เนื้อหาหลัก / 19 ธันวาคม 2540

เป็นตอนที่ 10 จาก 14 ตอนของ เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

ดีที่ตัวมี ต้องรักษาไว้ให้ได้ และใช้เป็นฐานที่จะก้าวไปเอาดีที่ยังไม่มี ประการที่สองก็คือ ฐานที่ตั้งตัว คนเราจะเดินก้าวสูงขึ้นไปได้ ต้องมีฐานที่ตั้งตัวก่อน เมื่อเรายืนบนฐานนั้นมั่นคงแล้ว เราก็เดินก้าวจ…

ถ้าไม่มัวแต่ตื่นเต้นข่าวร้าย จะมองเห็นส่วนดีและโอกาสที่จะได้
เนื้อหาหลัก / 19 ธันวาคม 2540

เป็นตอนที่ 3 จาก 14 ตอนของ เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

ถ้าไม่มัวแต่ตื่นเต้นข่าวร้าย จะมองเห็นส่วนดีและโอกาสที่จะได้ ความจริงนั้น ท่ามกลางข่าวร้ายก็มีข่าวดีอยู่ด้วยปนกันไป ข่าวร้ายเวลานี้ได้ยินกันมากมาย และข่าวร้ายนั้นก็กลบด้านที่ดีเสีย ทำให้เรามองไม่เห็น …

พิสูจน์คุณค่าของการศึกษา ด้วยการช่วยพัฒนาคนคราววิกฤติ
เนื้อหาหลัก / 19 ธันวาคม 2540

เป็นตอนที่ 8 จาก 14 ตอนของ เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

พิสูจน์คุณค่าของการศึกษา ด้วยการช่วยพัฒนาคนคราววิกฤติ ถึงตอนนี้ การดำเนินชีวิตอย่างที่เราต้องการ เช่น จะให้คนดำเนินชีวิตอย่างประหยัด ก็จะต้องมีการฝึกกัน ขอยกตัวอย่างสักนิดหน่อย เช่น การฝึกให้คนประหยัด…