ปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข

28 มิถุนายน 2517

ปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข

ได้รับการตีพิมพ์เป็นเรื่องเดี่ยวชื่อ “บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง” อ่านได้ที่

ปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน— บันทึกประกอบคำบรรยาย >>

No Comments

Comments are closed.