ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน

1 มกราคม 2509
เป็นตอนที่ 2 จาก 24 ตอนของ

ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน

ได้รับการแยกตีพิมพ์เป็นหัวข้อชื่อเดียวกัน ในหนังสือ “สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย” อ่านได้ที่ https://www.payutto.net/book-content/ปัญหา-ฐานะ-ภารกิจ-สงฆ์/

ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนาปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข >>

No Comments

Comments are closed.