ภาคผนวก ๑: ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของพระโพธิรักษ์

22 กันยายน 2531
เป็นตอนที่ 9 จาก 11 ตอนของ

ภาคผนวก ๑
ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของพระโพธิรักษ์

เนื้อหาส่วนนี้นำมาจาก ภาคผนวก ในหนังสือ ทางออกของสังคมไทย

ภาคผนวก – ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของพระโพธิรักษ์

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< (พุทธบริษัทจะมีส่วนร่วมทะนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างไรได้บ้าง)ภาคผนวก ๒: พระโพธิรักษ์ยอมกลับเข้ามหาเถรสมาคม? >>

No Comments

Comments are closed.