การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา

1 มีนาคม 2512
เป็นตอนที่ 1 จาก 24 ตอนของ

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา

ได้รับการแยกตีพิมพ์เป็นหัวข้อชื่อเดียวกัน ในหนังสือ “สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย” อ่านได้ที่ https://www.payutto.net/book-content/การรักษาฐานะ-สถาบันพุทธ/

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน >>

No Comments

Comments are closed.