๑๓. พระพุทธศาสนาในอาฟกานิสถาน

1 มิถุนายน 2515
เป็นตอนที่ 13 จาก 15 ตอนของ

๑๓.
พระพุทธศาสนาในอาฟกานิสถาน

 

เดิมนั้น อาฟกานิสถานนับได้ว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของชมพูทวีป พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาในดินแดนแถบนี้ตั้งแต่สมัยที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชอาณาจักรของพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมาดินแดนนี้อยู่ในการปกครองของอาณาจักรกุษาณ และได้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของ ศิลปคันธาระ ดังจะเห็นได้จากซากโบราณวัตถุที่เบแกรม และพามิยาน

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ๑๒. พระพุทธศาสนาในอาเซียกลาง๑๔. พระพุทธศาสนาในอินเดีย >>

No Comments

Comments are closed.