คำอนุโมทนา ในการพิมพ์ครั้งแรก

17 มีนาคม 2538
เป็นตอนที่ 16 จาก 16 ตอนของ

คำอนุโมทนา ในการพิมพ์ครั้งแรก

คุณอุไรลักษณ์ มหาคุณ มีจิตศรัทธา ได้จัดส่งบทคัดลอกเนื้อความแห่งพระธรรมเทศนา ที่อาตมภาพแสดงในวันก่อนงานพระราชทานเพลิงศพ คุณน้ำทอง และ น.ส. เอิบสิริ คุณวิศาล เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งคุณอุไรลักษณ์ ได้คัดจากแถบบันทึกเสียงเอง ไปยังอาตมภาพนานแล้ว และแจ้งความประสงค์ขอพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยแสดงกุศลฉันทะว่า ถ้าเสร็จทันแจกในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๙ ก็จะเป็นการดี

บัดนี้ อาตมภาพได้ตรวจชำระบทพระธรรมเทศนาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตั้งชื่อเรื่องว่า “ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอยหรือเพื่ออะไร” นับว่าได้จังหวะที่จะพิมพ์เป็นหนังสือแจกทันขึ้นปีใหม่ตามความประสงค์ของคุณอุไรลักษณ์ มหาคุณ

ในเรื่องจากพระธรรมเทศนานี้ แม้ว่าจะมีส่วนที่เป็นประวัติบุคคล คือ ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วอยู่ด้วยหลายหน้าในตอนต้น ก็เป็นประวัติที่สอดคล้องกับเนื้อความในเรื่อง และเป็นประวัติที่น่าสนใจ เพราะเป็นเรื่องราวของผู้สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยความเพียรพยายาม ซึ่งแม้จะประสบอุปสรรคที่รุนแรงในชีวิต ก็นำตัวผ่านพ้นมาได้ด้วยดี อีกทั้งเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว ก็ยังได้ใช้ทรัพย์นั้นบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เป็นเรื่องที่น่าศึกษา และเป็นตัวอย่างที่ควรนำมาเป็นคติ อาตมภาพจึงขออนุโมทนากุศลเจตนาของคุณอุไรลักษณ์ มหาคุณ ที่แสดงความปรารถนาดีต่อมหาชน ด้วยการเผยแพร่ธรรม

ขออนุโมทนาคุณหมออรวรรณ คุณวิศาล ที่เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดพิมพ์หนังสือนี้ ซึ่งทำให้การบำเพ็ญธรรมทานสำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนกว้างขวางออกไป

ขอกุศลจริยาที่ท่านผู้ศรัทธาดังกล่าวนามมานี้ ได้บำเพ็ญแล้ว จงเป็นปัจจัยอำนวยจตุรพิธพรแก่ท่านเองและญาติมิตรทั่วไป พร้อมทั้งเป็นปัจจัยแห่งความเจริญมั่นคงแห่งพระบวรพุทธศาสนา และในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๙ นี้ ขอคุณพระรัตนตรัย อภิบาลรักษาสาธุชนผู้อ่านทุกท่าน จงเจริญด้วยสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสบสุขเกษมศานติ์ ทั่วกัน

 

พระธรรมปิฎก
๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๘

 

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ชัยชนะสูงสุด ที่ทำชีวิตให้สมบูรณ์

No Comments

Comments are closed.