ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2509

เป็นตอนที่ 2 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ปัญหา ฐานะ และภารกิจของพระสงฆ์ ในสังคมปัจจุบัน ได้รับการแยกตีพิมพ์เป็นหัวข้อชื่อเดียวกัน ในหนังสือ “สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย” อ่านได้ที่ https://www.payutto.net/book-content/ปัญหา-ฐานะ-ภารกิจ-…