วันครู
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 1 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

การศึกษาฉบับง่าย วันครู วันนี้เป็นวันครู ทางโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย และโรงเรียนทอสี มาที่วัดวันนี้ก็เนื่องในวันครู ซึ่งเป็นเหมือนช่วยเตือนเราให้มีสติ ระลึกถึงการศึกษา ระลึกถึงความหมายที่แท้จริงของการศึก…

งานของครู-งานของพระพุทธเจ้า
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 2 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

งานของครู-งานของพระพุทธเจ้า ตอนนี้เรามาทำงานอย่างมีชีวิตร่วมกัน ที่งดงามอย่างดี ทางผู้บริหารและคุณครูได้เล่าความเป็นมาของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลหนูน้อยเท่าที่ฟังมาเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ก็ ๒๒ ปีแล้…

หลักการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 3 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

หลักการศึกษา หลักที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ ซึ่งเป็นหลักปลีกย่อยต่างๆ ที่เราเรียกว่า หลักธรรมทั้งหลาย มีมากมายเหลือเกิน การที่จะใช้ให้ได้ผลจริงก็ต้องจับหลักใหญ่ให้ได้ ธรรมซึ่งเป็นหลักทั่วไป ที่ทางครูอาจารย…

หลักการสอน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 4 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

หลักการสอน การศึกษานั้นเป็นงานของชีวิต หรือเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกชีวิต พอพูดอย่างนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าหนักหรือน่าเหนื่อย หลายคนหลายชีวิตยังศึกษาไม่เป็น ก็ศึกษาไม่ได้ผลดี หรือบางทีแทบไม่รู้จักศึกษาเลย ถึ…

ไตรสิกขา เดินหน้าไปกับชีวิตทั้งสามด้าน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 5 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

ไตรสิกขา เดินหน้าไปกับชีวิตทั้งสามด้าน ในเมื่อการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิต คือการที่ชีวิตต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดี และชีวิตก็ต้องเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ว่ามานั้น มันก็เลยเป็นเรื่องของชีวิตทั้งกระบวนที่เป…

สอนเด็กให้ได้ครบไตรสิกขา
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 6 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

สอนเด็กให้ได้ครบไตรสิกขา ฉะนั้นในเวลาที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายนั้น จึงมีทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ครบหมด คือ ๑) มีด้านพฤติกรรม ซึ่งถ้าจะพูดให้เต็มความหมายยังไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรดี เคยลองใช้คำห…

สิกขาข้อศีลมี ๒ ด้าน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 7 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

สิกขาข้อศีลมี ๒ ด้าน เมื่อทำไปแล้วก็ตรวจสอบได้อีก คราวนี้วัดผลด้วยภาวนา ๔ เลย แต่เรื่องภาวนา ๔ นี้ ต้องโยงกับสิกขา ๓ หรือไตรสิกขาให้ดี ต้องชัดว่า เราใช้ภาวนา ๔ วัดผลของสิกขา ๓ อีกอย่างหนึ่ง ต้องชัดว่า…

กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 8 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา การกินก็เป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใช่ไหม คือเป็นการสัมพันธ์กับวัตถุข้างนอก เพราะในการกิน หรือรับประทานนั้น เราใช้ลิ้น ใช้ปาก สัมพันธ์กับสิ่งแวดล…

เอาปัญญากับจิตใจมาช่วยในการฝึกศีล
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 9 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

เอาปัญญากับจิตใจมาช่วยในการฝึกศีล จะเห็นว่าศีลอย่างนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ คือ สิ่งของที่กินที่ใช้ แต่ศีลนั้นก็สำเร็จด้วยปัญญา เราใช้ปัญญามาช่วยฝึกศีล แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้ศีลเป็นแดนฝึกปัญญาไปด้…

พอกินอยู่เป็น…ก็คิดเป็นเอง
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 10 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

พอกินอยู่เป็น…ก็คิดเป็นเอง ในการศึกษานี้เราเริ่มที่ศีล และเริ่มง่ายๆ ที่การเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่นการกินอาหาร การใช้สอยบริโภคสิ่งต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีทุกอย่าง คือ ให้รู้จักถามตัวเองว่า ที่เราใช้ม…