คำปรารภ
เนื้อหาหลัก / 20 กรกฎาคม 2533

เป็นตอนที่ 1 จาก 15 ตอนของ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษ และบทพิสูจน์)

คำปรารภ หนังสือ “เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์” นี้ เดิมมีเฉพาะส่วนที่เป็นคำให้สัมภาษณ์และคำตอบชี้แจง ซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่เมื่อปีเศษมาแล้ว ต่อมาในช่วงใกล้ปีใหม่ ๒๕๓๓ นี้ ได้มีพุทธศาสนิกชนบา…

การเผยแพร่เอกสารนี้
เนื้อหาหลัก / 20 กรกฎาคม 2533

เป็นตอนที่ 2 จาก 15 ตอนของ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษ และบทพิสูจน์)

การเผยแพร่เอกสารนี้ ข้อเขียนนี้ มุ่งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน และขอร้องให้ท่านโพธิรักษ์เห็นแก่พระพุทธศาสนา รักษาหลักการแห่งพระธรรมวินัย และแสดงความซื่อตรงต่อความจริง อันจะนำไปสู่…

โพธิรักษ์ถูกดำเนินคดีเพราะเหตุใด?
เนื้อหาหลัก / 20 กรกฎาคม 2533

เป็นตอนที่ 3 จาก 15 ตอนของ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษ และบทพิสูจน์)

บทความพิเศษ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ โพธิรักษ์ทำผิดอะไร? โพธิรักษ์ถูกดำเนินคดีเพราะเหตุใด? ปัญหาโพธิรักษ์ แม้จะเกิดขึ้นนานแล้ว และพูดถึงกันบ่อยๆ แต่ก็ยังมีคนไม่น้อยเข้าใจเรื่องราวผิดพลาดสับสนไม่ช…

ปัญหาโพธิรักษ์ที่เป็นกรณีสำหรับมหาเถรสมาคม และเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
เนื้อหาหลัก / 20 กรกฎาคม 2533

เป็นตอนที่ 4 จาก 15 ตอนของ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษ และบทพิสูจน์)

ปัญหาโพธิรักษ์ที่เป็นกรณีสำหรับมหาเถรสมาคม และเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ในความผิด ๓ อย่างของท่านโพธิรักษ์นั้น การทำความผิด ๒ อย่างแรก มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว คือ ๑. การทำผิดกฎหมายบ้านเมือง คือ…

กรณีระหว่างโพธิรักษ์กับชาวพุทธ และผู้รักความจริงทุกคน
เนื้อหาหลัก / 20 กรกฎาคม 2533

เป็นตอนที่ 5 จาก 15 ตอนของ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษ และบทพิสูจน์)

กรณีระหว่างโพธิรักษ์กับชาวพุทธ และผู้รักความจริงทุกคน ส่วนการทำความผิดด้านที่ ๓) เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของชาวพุทธทุกคน เพราะเป็นการกระทำผิดต่อหลักการหรือเนื้อตัวของพระศาสนา ดังจะเห็นได้จากลักษณะการก…

ปัญหาโพธิรักษ์ที่เป็นการทำผิดต่อพระธรรมวินัย และผิดความจริง
เนื้อหาหลัก / 20 กรกฎาคม 2533

เป็นตอนที่ 6 จาก 15 ตอนของ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษ และบทพิสูจน์)

ปัญหาโพธิรักษ์ที่เป็นการทำผิดต่อพระธรรมวินัย และผิดความจริง บางคนพูดทำนองว่า โพธิรักษ์ถูกกล่าวหาว่าตีความธรรมวินัยผิด โพธิรักษ์ควรมีสิทธิตีความธรรมวินัยอย่างอิสระ ดังนั้น ผู้ที่กล่าวหาว่าโพธิรักษ์ตีคว…

— แง่ที่ ๑ เข้าใจผิดในถ้อยคำ ไม่ถึงขั้นตีความ
เนื้อหาหลัก / 20 กรกฎาคม 2533

เป็นตอนที่ 7 จาก 15 ตอนของ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษ และบทพิสูจน์)

แง่ที่ ๑ เข้าใจผิดในถ้อยคำ ไม่ถึงขั้นตีความ ก. ลักษณะการกระทำของท่านโพธิรักษ์ ในแง่ที่ ๑ ที่ว่าการกระทำของโพธิรักษ์ เป็นเรื่องของความไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายของถ้อยคำ แล้วก็คิดอธิบายแสดงความหมายเอาเอง …

— แง่ที่ ๒ เลยขั้นตีความไป กลายเป็นเปลี่ยนแปลงหลักการของพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 20 กรกฎาคม 2533

เป็นตอนที่ 8 จาก 15 ตอนของ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษ และบทพิสูจน์)

แง่ที่ ๒ เลยขั้นตีความไป กลายเป็นเปลี่ยนแปลงหลักการของพระพุทธศาสนา สิ่งที่ท่านโพธิรักษ์ทำไว้ ที่นับว่าเป็นความผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรง ก็คือ การที่ท่าน (รวมทั้งศิษย์ของท่าน ซึ่งทำในนามของท่าน หร…

— — ก. กรณีอวดอุตริมนุสธรรมและคำว่าอนุปสัมบัน
เนื้อหาหลัก / 20 กรกฎาคม 2533

เป็นตอนที่ 9 จาก 15 ตอนของ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษ และบทพิสูจน์)

ก. กรณีอวดอุตริมนุสธรรมและคำว่าอนุปสัมบัน อุตริมนุสธรรม แปลว่า ธรรมที่ยิ่งกว่ามนุษย์สามัญ หรือแปลกันง่ายๆ ว่าคุณวิเศษ ได้แก่ ธรรมที่เป็นจุดหมาย เป็นอุดมคติในพระพุทธศาสนา เช่น มรรค ผล นิพพาน ฌาน อภิญญา…

— — ข. การอ้างพุทธพจน์โดยตัดทอนหรือบิดเบือนความ ให้สนับสนุนมังสวิรัติ
เนื้อหาหลัก / 20 กรกฎาคม 2533

เป็นตอนที่ 10 จาก 15 ตอนของ เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษ และบทพิสูจน์)

ข. การอ้างพุทธพจน์โดยตัดทอนหรือบิดเบือนความ ให้สนับสนุนมังสวิรัติ ในเรื่องนี้จะขอยกตัวอย่างเพียงเรื่องเดียวก่อน เพราะหัวข้อก่อนกินเนื้อที่ยาวมากแล้ว โดยจะกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการสำคัญอย่างหนึ…