(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2538

เป็นตอนที่ 1 จาก 34 ตอนของ พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่ ท่านสพรหมจารีผู้จะปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตทุกท่าน วันนี้ผมได้รับมอบโอกาส ให้มาพบปะพูดคุยกับทุกท่านในที่นี้ ในรายการของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การมาวันนี้คิดว่า…

– ๑ – คุณสมบัติและหน้าที่ของพระธรรมทูต
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2538

เป็นตอนที่ 2 จาก 34 ตอนของ พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

– ๑ – คุณสมบัติและหน้าที่ของพระธรรมทูต เริ่มต้นก็มานึกถึงฐานะของพระธรรมทูตก่อน เป็นธรรมดาว่า เราจะเป็นอะไร ทำหน้าที่อะไร ก็ต้องมีคุณสมบัติของผู้ที่จะทำหน้าที่เช่นนั้น สำหรับพระธรรมทูตนั้นต…

มีภูมิปัญญาที่มั่นใจและรู้ว่าเขาต้องการอะไร
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2538

เป็นตอนที่ 3 จาก 34 ตอนของ พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

มีภูมิปัญญาที่มั่นใจและรู้ว่าเขาต้องการอะไร ข้อที่ ๑ ต้องมั่นใจในคุณค่า ความดีงาม ความประเสริฐของพระพุทธศาสนา หรือแคบเข้ามาจะเรียกว่าพุทธธรรมก็ได้ ข้อนี้สำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าเมื่อเป็นพระธรรมทูต จะไป…

ตั้งมั่นในแบบแผนหนักแน่นไม่หวั่นไหว
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2538

เป็นตอนที่ 4 จาก 34 ตอนของ พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

ตั้งมั่นในแบบแผนหนักแน่นไม่หวั่นไหว ข้อที่ ๒ นอกเหนือจากด้านภูมิปัญญาแล้ว เรื่องความประพฤติก็สำคัญแน่นอน พระนั้นมีหลักอยู่แล้ว คือมีวินัย เรื่องแบบแผนความประพฤติของเรานี้ เมื่อเราไปอยู่ต่างประเทศ โดยเ…

ทำงานเพื่อชุมชนไทย และเพื่อถิ่นที่ไป เพื่อทั้งโลก แต่ไม่ทิ้งสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2538

เป็นตอนที่ 5 จาก 34 ตอนของ พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

ทำงานเพื่อชุมชนไทย และเพื่อถิ่นที่ไป เพื่อทั้งโลก แต่ไม่ทิ้งสังคมไทย ทีนี้ต่อไปก็มามองถึงการทำหน้าที่ ว่าการเป็นพระธรรมทูตในต่างแดน น่าจะมีบทบาทอย่างไรบ้าง ในการพูดวันนี้ ผมเอาประเทศอเมริกาเป็นตัวอย่า…

– ๒ – ความติดตันของอารยธรรมปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2538

เป็นตอนที่ 6 จาก 34 ตอนของ พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

– ๒ – ความติดตันของอารยธรรมปัจจุบัน เมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าเมื่อเราจะไปก็ให้รู้สภาพสังคมตะวันตก ที่จริงปัญหาต่างๆ ของโลก เวลานี้ก็ได้ทำให้มีความโน้มเอียงอยู่แล้วในฝ่ายของสังคมตะวันตก เช่นอเม…

มองมนุษย์แยกจากธรรมชาติ วิทยาศาสตร์มุ่งพิชิตเป็นเจ้านาย
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2538

เป็นตอนที่ 7 จาก 34 ตอนของ พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

มองมนุษย์แยกจากธรรมชาติ วิทยาศาสตร์มุ่งพิชิตเป็นเจ้านาย ในด้านภูมิปัญญาก็เป็นเรื่องใหญ่ การที่ตะวันตกหันมาสนใจพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ เหตุผลหนึ่งก็เพราะเห็นว่าพุทธศาสนาอาจจะมีคำตอบให้แก่เขา โดยเฉพาะ…

มองมนุษย์ด้วยกันแยกเป็นฝ่าย ศาสนายิ่งซ้ำให้คนรวมกันไม่ได้
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2538

เป็นตอนที่ 8 จาก 34 ตอนของ พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

มองมนุษย์ด้วยกันแยกเป็นฝ่าย ศาสนายิ่งซ้ำให้คนรวมกันไม่ได้ หันมาดูอีกด้านหนึ่ง คือเรื่องทางด้านศาสนา ซึ่งโยงไปหาเรื่องจิตใจด้วย ศาสนาตะวันตกนั้น มีประวัติเต็มไปด้วยสงคราม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝรั่งยกย่…

เมื่อโลกต้องการความเป็นสากล ทำไมศาสนาสนองความต้องการนั้นไม่ได้
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2538

เป็นตอนที่ 9 จาก 34 ตอนของ พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

เมื่อโลกต้องการความเป็นสากล ทำไมศาสนาสนองความต้องการนั้นไม่ได้ ขอยกตัวอย่าง วันหนึ่งผมเปิดวิทยุตอนตี ๒ ผู้สอนศาสนาหนึ่ง กำลังเผยแพร่อยู่ วันนั้นพอดีสอนเรื่องสวรรค์ ท่านผู้นั้นบอกว่าพระเจ้าของเราเป็นเจ…

สากลเป็นสภาพธรรมดาอยู่แล้ว เมื่อว่าไปตามธรรมดา สันติภาพสากลก็ตามมาเอง
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2538

เป็นตอนที่ 10 จาก 34 ตอนของ พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

สากลเป็นสภาพธรรมดาอยู่แล้ว เมื่อว่าไปตามธรรมดา สันติภาพสากลก็ตามมาเอง พระพุทธศาสนานั้น มีหลักการที่ชัดเจน คือสอนความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นผู้ผูกขาดหรือตั้งความจริง…