สถาบันสงฆ์และความสัมพันธ์กับสังคม
เนื้อหาหลัก / 20 กุมภาพันธ์ 2526

เป็นตอนที่ 21 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

สถาบันสงฆ์และความสัมพันธ์กับสังคม กระผมขอเรียนถามท่านเจ้าคุณเรื่องปัญหาของสถาบันสงฆ์ในปัจจุบัน เพราะเท่าที่สังเกตเห็นว่า การปฏิบัติในปัจจุบันกับพระธรรมคำสอนมันแตกต่างกันมาก เราต้องแยกความหมายและคุณค่า…

ภาคผนวก: วิเคราะห์ปัญหา และลู่ทางแก้ไขปัญหาการศึกษาของสถาบันสงฆ์
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 22 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ภาคผนวก วิเคราะห์ปัญหา และลู่ทางแก้ไขปัญหาการศึกษาของสถาบันสงฆ์ เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการจัดปรับ และพิมพ์ใหม่ เป็นบทหนึ่งในเรื่อง สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน สามารถอ่านได้ที่ บันทึกที่ ๑ (เพิ่มเติม): ว่า…

คำนำสำนักพิมพ์
เนื้อหาประกอบ / 1 พฤศจิกายน 2527

เป็นตอนที่ 23 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

คำนำสำนักพิมพ์ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือจากผู้รู้และใฝ่ธรรม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อย่างยากที่พระภิกษุไทยในปัจจุบันจะอยู่ในสถานะเช่นนั้นได้ ด้วยนอกจาก…

คำอนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 1 พฤศจิกายน 2527

เป็นตอนที่ 24 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

คำอนุโมทนา มูลนิธิโกมลคีมทอง มีฉันทะที่จะเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้อุตสาหะรวบรวมข้อเขียน บทความ และคำบรรยายในโอกาสต่างๆ ของผู้เขียน จัดประมวลเป็นหมวด แล้วขออนุญาตพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม เ…