บันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 1 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

บันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน ความคิดเห็น และเหตุผลต่อไปนี้ ประมวล จากคำถามคำตอบ ต่อท้ายการบรรยายเรื่อง ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไข ที่คณะแพทยศาสตร์และศิร…

บันทึกที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับ คุณค่าของสถาบันสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน (พิจารณาในแง่การศึกษา)
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 2 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

บันทึกที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับ คุณค่าของสถาบันสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน (พิจารณาในแง่การศึกษา) เสียงว่า พระสงฆ์เอาเปรียบสังคม ปัจจุบัน มีผู้วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กันมาก คำวิจารณ์จำนวนมากเป็นไปใ…

— การศึกษาระบบวัดที่ถูกเขาทิ้ง ทำอะไรอยู่ในสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 3 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

การศึกษาระบบวัดที่ถูกเขาทิ้ง ทำอะไรอยู่ในสังคมไทย ลักษณะบางอย่างของการศึกษาในระบบสังคมไทยเดิม หรือระบบวัดนี้ ที่ควรสังเกต คือ (๑) ให้ความเสมอภาคแห่งโอกาสในทางการศึกษามากพอสมควร (๒) ผู้สำเร็จการศึกษาแล…

— สภาพสถาบันสงฆ์ บอกสภาพชนบทไทย
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 4 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

สภาพสถาบันสงฆ์ บอกสภาพชนบทไทย สถาบันสงฆ์ช่วยชาวชนบทและคนยากจน ให้มีโอกาสในการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแง่นี้ ได้ทำให้สถาบันสงฆ์ปัจจุบันมีสภาพอย่างที่เห็นๆ กันอยู่ ซึ่งแปลกไปจากสมัยก่อน วัดในสมัย…

— พระหรือใคร เอาเปรียบสังคม
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 5 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

พระหรือใคร เอาเปรียบสังคม ในเมื่อข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นผู้มาจากตระกูลมีฐานะดีในเมือง จึงกลายเป็นว่า ผู้ที่มีเปรียบทางสังคมอยู่แล้ว มีโอกาสเหนือกว่าอยู่แล้ว กลับได้…

บันทึกที่ ๑ (เพิ่มเติม): ว่าด้วย การวิเคราะห์ปัญหา และลู่ทางแก้ไขปัญหาการศึกษาของสถาบันสงฆ์
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 6 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

บันทึกที่ ๑: ว่าด้วย การวิเคราะห์ปัญหา (เพิ่มเติม) และลู่ทางแก้ไขปัญหาการศึกษาของสถาบันสงฆ์   จากความเท่าที่กล่าวมาในบันทึกที่ ๑ นี้ จะเห็นว่า คุณค่าของสถาบันสงฆ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น เมื่อมองใ…

— ชาวบ้านนอก กับปัญญาชนไทย ใครกันแน่ที่หลงงมงาย
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 7 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

ชาวบ้านนอก กับปัญญาชนไทย ใครกันแน่ที่หลงงมงาย แต่ความจริง ถ้ามองกว้างออกไปให้ทั่วถึง จะทราบว่าทัศนคติเช่นนี้ หาได้เป็นทัศนคติร่วมกันของสังคมทั้งหมดไม่ ในกรณีนี้ จะต้องแบ่งสังคมออกเป็นคน ๒ พวก พวกหนึ่ง…

— จากความไม่ยอมรู้ คณะสงฆ์กับพระเณรไปคนละทาง คุมกันไม่ได้ เกิดปัญหาหลากหลาย จุดหมายเพื่อพระศาสนาก็เสีย
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 8 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

จากความไม่ยอมรู้ คณะสงฆ์กับพระเณรไปคนละทาง คุมกันไม่ได้ เกิดปัญหาหลากหลาย จุดหมายเพื่อพระศาสนาก็เสีย การพรางตาตนเองของคณะสงฆ์ ของรัฐ และของสังคม ด้วยการไม่รับรู้ความจริงและการสร้างมโนภาพขึ้นไว้อ้างนั้…

— โดยความรับผิดชอบ เมื่อติเตียนพระเณร ก็อย่าลืมติเตียนตนเองด้วย
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 9 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

โดยความรับผิดชอบ เมื่อติเตียนพระเณร ก็อย่าลืมติเตียนตนเองด้วย มีข้อคิดบางอย่างที่ควรแทรกไว้ที่นี่ อย่างที่หนึ่งคือ การตำหนิติเตียนว่าพระเณรสมัยปัจจุบันไม่เอาใจใส่เล่าเรียนธรรมวินัย ซึ่งเป็นเสียงที่หนา…

— รัฐ สถาบันสงฆ์ พระเณร และสังคมไทย ควรให้ความรู้ พาออกมาอยู่กันในความสว่าง
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 10 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

รัฐ สถาบันสงฆ์ พระเณร และสังคมไทย ควรให้ความรู้ พาออกมาอยู่กันในความสว่าง มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ควรกำหนดไว้ในที่นี้ คือ ความแตกต่างแห่งประวัติการศึกษา ระหว่างสังคมตะวันตก กับสังคมไทย ในสังคมตะวันตก …