ภาค ๑ – ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา?
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 1 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

ภาค ๑ ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา? ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาของชาติ ระยะนี้ ได้มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษาว่าควรจะจั…

จริยศึกษาเพื่อรับมือกับปัญหาของยุคพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 2 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

จริยศึกษาเพื่อรับมือกับปัญหาของยุคพัฒนา ๑. จริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตและสังคมที่จะดำรงอยู่อย่างมีสันติสุข และจริยศึกษาก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตและสังคมที่จะดำรงอยู่อย่างมีจริยธรรม ข้อนี้เป็นห…

ความเสื่อมโทรมของสังคมและชีวิตจิตใจ ที่เป็นปัญหายิ่งใหญ่ของอเมริกาในปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2534

เป็นตอนที่ 3 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

ความเสื่อมโทรมของสังคมและชีวิตจิตใจ ที่เป็นปัญหายิ่งใหญ่ของอเมริกาในปัจจุบัน ก่อนจะพูดถึงการศึกษาของไทยต่อไป เราออกไปมองดูโลกกว้าง ให้เห็นสถานการณ์แวดล้อมกันก่อนสักหน่อย โดยเฉพาะความเป็นไปในประเทศผู้น…

สัญญาณอันตราย บอกให้ยกเครื่องการศึกษากันใหม่
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2534

เป็นตอนที่ 4 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

สัญญาณอันตราย บอกให้ยกเครื่องการศึกษากันใหม่ “การศึกษาประชาบาลในสหรัฐกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติ . . . อัตราเด็กออกจากโรงเรียนกลางคันในโรงเรียนมัธยมในเมืองจำนวนมาก สูงถึง ๗๐ หรือ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ สถิติคนไม่…

ระบบจริยธรรมที่ต่อติดกับพื้นฐานเดิมของสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 5 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

ระบบจริยธรรมที่ต่อติดกับพื้นฐานเดิมของสังคมไทย ๒. พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งแห่งคำสอนและระบบจริยธรรมที่ซึมซ่านแผ่ไปทั่ว และหยั่งรากฝังลึกลงแล้วในพื้นฐานของสังคมไทย แม้ว่าปัจจุบันในระดับพื้นผิว จะมองเห็นว่า…

ชาวพุทธควรมีสิทธิเรียนจริยศึกษาแบบพุทธ
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 6 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

ชาวพุทธควรมีสิทธิเรียนจริยศึกษาแบบพุทธ ๓. การปลูกฝังจริยธรรมต้องดำเนินไปอย่างมีกระบวนการและเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์แห่งสัจธรรมที่รองรับเป็นพื้นฐาน การที่สังคมไทยยอมรับพระพุทธศาสนาและนับถือสืบต่อ…

สังคมไทยได้เปรียบสังคมอเมริกัน ในการจัดจริยศึกษาที่มีเอกภาพ
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 7 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

สังคมไทยได้เปรียบสังคมอเมริกัน ในการจัดจริยศึกษาที่มีเอกภาพ ๔. ความคิดและความพยายามที่จะสร้างจริยธรรมสากล เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษแห่ง ค.ศ. ๑๘๘๐ (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐) และพัฒนาอย่างค่อนข้…

สังคมไทยไม่มีเหตุผลที่จะไม่สอนจริยศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 8 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

สังคมไทยไม่มีเหตุผลที่จะไม่สอนจริยศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ๕. ในเมื่อพระพุทธศาสนาเป็นระบบจริยธรรมและเป็นแหล่งแห่งคำสอนจริยธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือ เชื่อและใช้กันในสังคมไทยทั่วไป ที่ประชาชนส่วนใหญ่…

เรียนพระพุทธศาสนา เพื่อมาร่วมอยู่และร่วมพัฒนาสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 9 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

เรียนพระพุทธศาสนา เพื่อมาร่วมอยู่และร่วมพัฒนาสังคมไทย ๖. แม้ไม่มองในแง่ว่าเป็นศาสนา การศึกษาพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนไทย คือพระพุทธศาสนากลายเป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องรู้ ในฐานะที่เป็นสถาบ…

การศึกษาเพื่อสร้างชนชั้นนำ สำหรับมาพัฒนาสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 10 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

การศึกษาเพื่อสร้างชนชั้นนำ สำหรับมาพัฒนาสังคมไทย ๗. ความล้มเหลวด้านหนึ่งของการศึกษาในสังคมไทย ก็คือ การที่ไม่สามารถสร้างผู้นำและคนชั้นนำ ผู้มีความพร้อมและความสามารถ ที่ประชาชนมีศรัทธาเชื่อถือและสามารถ…