การแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมา คือให้ชาวพุทธรู้จักศาสนาที่ตัวบอกว่านับถือ
เนื้อหาหลัก / 7 กันยายน 2544

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ อุดมศึกษา ที่โยงตลอดลงมาถึงฐาน

อุดมศึกษา ที่โยงตลอดลงมาถึงฐาน ขออนุโมทนา ท่านเลขาธิการและอธิการบดี ที่มีดำริเป็นกุศล ระลึกถึงพระพุทธศาสนา และคำนึงถึงความเป็นไทย การแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมา คือให้ชาวพุทธรู้จักศาสนาที่ตัวบอกว่านับถือ ตอ…

จะจัดจะแก้ไขอะไร ก็ต้องรู้จักสิ่งที่ตัวจะจัดจะแก้ไขนั้น
เนื้อหาหลัก / 7 กันยายน 2544

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ อุดมศึกษา ที่โยงตลอดลงมาถึงฐาน

จะจัดจะแก้ไขอะไร ก็ต้องรู้จักสิ่งที่ตัวจะจัดจะแก้ไขนั้น เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่อันดับแรกก็คือ เมื่อเป็นชาวพุทธก็ต้องรู้จักว่าพุทธศาสนาคืออะไร และเชื่ออย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูก เมื่อพุทธศาสนาสัมพัน…

การศึกษาที่แท้ ก็คือตรงตามธรรมชาติที่เป็นความจริงของชีวิต
เนื้อหาหลัก / 7 กันยายน 2544

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ อุดมศึกษา ที่โยงตลอดลงมาถึงฐาน

การศึกษาที่แท้ ก็คือตรงตามธรรมชาติที่เป็นความจริงของชีวิต การศึกษานั้นเกิดในชีวิตของคน การศึกษาจึงเริ่มต้นตั้งแต่คนเริ่มมีชีวิต ตามหลักพุทธศาสนาถือว่าชีวิตเป็นการศึกษา ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เรามีชีวิตก็…

อุดมศึกษาจะสูงสุดจริง ต้องลงไปถึงบ้านที่เป็นฐานของสังคม
เนื้อหาหลัก / 7 กันยายน 2544

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ อุดมศึกษา ที่โยงตลอดลงมาถึงฐาน

อุดมศึกษาจะสูงสุดจริง ต้องลงไปถึงบ้านที่เป็นฐานของสังคม การศึกษามีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน เริ่มจากพ่อแม่เป็นปัจจัยภายนอกที่ดี เป็นกัลยาณมิตรคนแรกหรือคู่แรก การศึกษาจะสมบูรณ์ถ…