(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

เจาะหาความจริง เรื่อง ศาสนาประจำชาติ ขอเจริญพร ท่านนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ผู้นำชาวพุทธ ผู้รับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนา และต่อสังคมไทย ทุกท่าน วันนี้ เป็นวันอันน่าปลื้มใจ ที่มีผู้นำชาวพุทธจำนวนมากมายมา…

คิดให้ชัด ถ้าจะบัญญัติให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 2 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

คิดให้ชัด ถ้าจะบัญญัติ ให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ แต่ตอนแรกนี้ จะต้องขอทำความเข้าใจกับที่ประชุมก่อนว่า ตัวอาตมภาพเองนั้นไม่ได้มาเพื่อจะร่วมรณรงค์ในเรื่องนี้ และว่าที่จริง ในการรณรงค์นี้ อาตมภา…

สังคมไทย ไฉนตกต่ำถึงเพียงนี้
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 3 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

สังคมไทย ไฉนตกต่ำถึงเพียงนี้ เวลานี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่า สังคมมนุษย์ทั้งหมด รวมทั้งสังคมไทยของเราด้วย มีปัญหามากมายเพียงไร โลกได้พัฒนาไปก้าวไกล แต่เจริญเพียงในทางวัตถุ และเมื่อเจริญกันไปมากมายอย่างน…

จะเอาวิธีของฝรั่งมาใช้ ก็เจาะจับเอาของจริงมาไม่ได้
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 4 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

จะเอาวิธีของฝรั่งมาใช้ ก็เจาะจับเอาของจริงมาไม่ได้ แม้แต่ในการที่คิดจะสร้างสรรค์ความเจริญให้ประเทศพัฒนาทางวัตถุนั้น เราก็คิดว่าเรานี้สร้างความเจริญแบบตะวันตก เราแสดงออกจนกระทั่งเห็นกันชัดเจนว่า เรามีค…

ดูของเขาก็ไม่เอาให้ชัด ด้านของเราก็ห่างเมินจนพร่ามัว
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 5 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

ดูของเขาก็ไม่เอาให้ชัด ด้านของเราก็ห่างเมินจนพร่ามัว อีกตัวอย่างหนึ่ง ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนา พอเห็นประเทศอเมริกามีการแยกระหว่าง church and state เห็นเขามีคติ separation of church and state ทั้…

พูดเรื่องเดียวกัน แต่เถียงกันคนละเรื่อง
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 6 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

พูดเรื่องเดียวกัน แต่เถียงกันคนละเรื่อง เมื่อถึงวาระที่มีการร่างรัฐธรรมนูญตามที่ตั้งกำหนดไว้ ได้มีการถกเถียงกันว่า จะให้มีบทบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ ในที่สุด ฝ่ายที่ไม่ให้มีบัญญ…

“รู้เขา” แค่เห็นเงามัว ๆ, “รู้เรา” ก็ไม่เห็นเนื้อตัว ผีฝรั่งจึงมาหลอกคนไทย ได้อย่างน่ากลัว
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 7 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

“รู้เขา” แค่เห็นเงามัว ๆ, “รู้เรา” ก็ไม่เห็นเนื้อตัว ผีฝรั่งจึงมาหลอกคนไทย ได้อย่างน่ากลัว กิจการศาสนาในความหมายแบบของเรา จะเกี่ยวข้องกับกิจการบ้านเมือง ก็เพียงในการสั่งสอนแสดงหลักการในการบริหารการปกค…

รู้ความจริงไว้ เพื่อแก้ปัญหา มิใช่เพื่อมาเคืองแค้นกัน ศาสนาประจำชาติแบบฝรั่ง-ไทย มีความหมายตรงข้ามกัน
เนื้อหาประกอบ / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 8 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

รู้ความจริงไว้ เพื่อแก้ปัญหา มิใช่เพื่อมาเคืองแค้นกัน ศาสนาประจำชาติแบบฝรั่ง-ไทย มีความหมายตรงข้ามกัน การที่ศาสนบุคคลและองค์กรศาสนาคริสต์มีอำนาจทางการเมืองนั้น มิใช่เพียงเพื่อเข้าควบคุมหรือบริหารกิจกา…

เจอความจริงแม้ขื่นใจ ยังรักได้ นั่นคือใจเมตตาแท้ รู้ให้จริงแท้จึงแก้ปัญหา คือเมตตาคู่ปัญญาที่ต้องการ
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 9 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

เจอความจริงแม้ขื่นใจ ยังรักได้ นั่นคือใจเมตตาแท้ รู้ให้จริงแท้จึงแก้ปัญหา คือเมตตาคู่ปัญญาที่ต้องการ ที่ว่ามานี้ พูดสรุปอีกสำนวนหนึ่งว่า ตามคติพุทธ— ศาสนา-ด้านหลักธรรมคำสอน ครอบคลุมหรือเกี่ยวข้อ…

พุทธศาสนาประจำชาติ จะเอาไม่เอา อย่าเถียงแบบนักเดา ดูความหมายให้ชัดแล้วจึงตัดสินใจ ให้สมเป็นคนที่พัฒนา
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 10 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

พุทธศาสนาประจำชาติ จะเอาไม่เอา อย่าเถียงแบบนักเดา ดูความหมายให้ชัดแล้วจึงตัดสินใจ ให้สมเป็นคนที่พัฒนา ด้วยเหตุที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาตามคติพุทธ กับคติทางตะวันตก แตกต่างกันไกลอย่างนี้ เมื่อสอ…