ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์
เนื้อหาหลัก / 26 กรกฎาคม 2543

เป็นตอนที่ 1 จาก 7 ตอนของ ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์ 26 กรกฎาคม 2543 วัดญาณเวศกวัน ถาม : กระผมจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ ได้เคยอ่านหนังสือของพระเดชพระคุณมาหลายแห่ง โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง การเป็…

สมาธิโดยรูปแบบ กับ สมาธิโดยสาระ
เนื้อหาหลัก / 26 กรกฎาคม 2543

เป็นตอนที่ 2 จาก 7 ตอนของ ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

สมาธิโดยรูปแบบ กับ สมาธิโดยสาระ สมาธิโดยรูปแบบ สมาธิโดยรูปแบบนั้น เพราะคำว่าสมาธิ คนโดยมากมักได้ยินในคำว่า “นั่งสมาธิ” หรือพ่วงมากับการนั่งในท่าอย่างนั้นอย่างนี้ และไปอยู่ในที่เฉพาะเช่นในวัดหรือในป่า …

ชีวิต 3 ด้าน
เนื้อหาหลัก / 26 กรกฎาคม 2543

เป็นตอนที่ 3 จาก 7 ตอนของ ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

ชีวิต 3 ด้าน ทีนี้ในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้น ท่านก็บอกให้รู้ว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่ดำเนินอยู่นี้มี 3 ด้าน 1) ด้านภายนอก ด้วยกายวาจา เราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างหนึ่ง กับสิ่งแวดล้อมทางวั…

ความรู้ – ความรู้สึก
เนื้อหาหลัก / 27 กรกฎาคม 2543

เป็นตอนที่ 4 จาก 7 ตอนของ ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

ความรู้ – ความรู้สึก ในเรื่องนี้ แรกที่สุดจะต้องรู้ว่า ตา หู ฯลฯ ของเราทำหน้าที่อะไรบ้าง มันทำงาน 2 ด้าน คือ 1. รับความรู้ 2. รับความรู้สึก ที่เราต้องคอยหาอะไรมาป้อนให้มันเสพ หรือคอยปรนเปรอมันนั้น ก็ค…

ศึกษา 3 ด้าน
เนื้อหาหลัก / 27 กรกฎาคม 2543

เป็นตอนที่ 5 จาก 7 ตอนของ ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

ศึกษา 3 ด้าน ในการที่ชีวิตศึกษาไปนั้น ถ้าปฏิบัติถูกต้อง มันก็คือธรรมะ เพราะธรรมะ ก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลาย เรารู้เข้าใจความจริงนั้น ก็เอามาใช้ประโยชน์โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้น มันก็เกิดผลดีแก่ชีว…

ชีวิตหลังเกษียณ
เนื้อหาหลัก / 27 กรกฎาคม 2543

เป็นตอนที่ 6 จาก 7 ตอนของ ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

ชีวิตหลังเกษียณ ได้ยินว่าคุณหมอจะมาถามเรื่องชีวิตหลังเกษียณ ถาม : ชมรมคณาจารย์ เขาจะทำมุทิตา ไม่ทราบว่าจะใช้คำถูกหรือเปล่า ตอบ : ก็แล้วแต่จะมอง ถาม : คำว่ามุทิตาจิตนี้แปลว่า แสดงความยินดี ตอบ : ยินดีด…

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 2 กันยายน 2543

เป็นตอนที่ 7 จาก 7 ตอนของ ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

อนุโมทนา คุณหมอดำรงค์ ธนะชานันท์ จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน ปี 2543 นี้ นับว่าเป็นวาระสำคัญครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของชีวิต ที่โดยทั่วไปถือกันว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แม้ว่าในความเป็นจริง สำห…