ผู้บริโภคมีอำนาจต่อรองกับผู้ผลิต
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 14 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ผู้บริโภคมีอำนาจต่อรองกับผู้ผลิต พระพรหมคุณาภรณ์ นี่เองที่ผู้บริโภคสามารถใช้อำนาจของตนได้ และก็คือ วิธีการขยายการแข่งขัน ทำไมเราจึงจำกัดคำว่าการแข่งขันเพียงแค่ พวกทำธุรกิจด้วยกันเอง นักธุรกิจควรแข่งขั…

ต้องพัฒนา Intellectual Freedom ให้เกิดมีขึ้นในผู้บริโภค
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 13 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ต้องพัฒนา Intellectual Freedom ให้เกิดมีขึ้นในผู้บริโภค พระพรหมคุณาภรณ์ อาตมาว่า อันนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interests) อาตมาคิดว่ายังมีอีกประเด็นที่อยากจะพูดถึง คือ เราควรขยายควา…

ธุรกิจอยู่ไม่ได้ ถ้าผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้า หรือไม่ใช้บริการ
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 15 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ธุรกิจอยู่ไม่ได้ ถ้าผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้า หรือไม่ใช้บริการ พระพรหมคุณาภรณ์ ปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็น ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็น ในการต่อสู้ระหว่างวงจรธุรกิจ และวงจรผู้บริโภค นี่คือความจำเป็นท…

ลัทธิบริโภคนิยมมาจากตัณหาของมนุษย์
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 17 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ลัทธิบริโภคนิยมมาจากตัณหาของมนุษย์ พระพรหมคุณาภรณ์ ลัทธิบริโภคนิยมนั้นมันมาจากธรรมชาติของมนุษย์ อาตมาคิดว่า ขั้นแรกเราต้องยอมรับว่า นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ และนี่คือสิ่งที่เรียกว่า ตัณหา ซึ่งพระพุทธอง…

ประเทศผู้ผลิตกับประเทศผู้บริโภค
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 10 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ประเทศผู้ผลิตกับประเทศผู้บริโภค พระพรหมคุณาภรณ์ อย่างที่บอกมาแล้วว่า อาตมาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องธุรกิจมากนัก แต่ก็ได้ให้ความสนใจบ้าง คุณอาจจะเห็นได้ว่า ในโลกแห่งการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจวั…