ภาค ๑ วิสาขทัศน์ เพื่อวัดและพุทธบริษัท
เนื้อหาหลัก / 2 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก

ภาค ๑ วิสาขทัศน์ เพื่อวัดและพุทธบริษัท ชาวพุทธที่ดีแท้ ไม่คิดดีอยู่แค่ตัว แต่ต้องเดินหน้าสามัคคี หนุนการทำดีไปด้วยกัน การมาในที่นี้ ถ้าใช้คำทางพระศาสนา ก็เรียกว่าเป็นการให้ทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคี …

พระไม่ฟ้องร้อง ไม่เป็นคดีความกับใครๆ ที่จะแก้ไขจัดการ ก็เพื่อเห็นแก่พระศาสนาและประชาชาวบ้าน
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 7 จาก 26 ตอนของ อนุสติกถา การสารภาพกรรมทุจริต ของ ชมรม(เถื่อน)ชาวพุทธสามเหล่าทัพ

พระไม่ฟ้องร้อง ไม่เป็นคดีความกับใครๆ ที่จะแก้ไขจัดการ ก็เพื่อเห็นแก่พระศาสนาและประชาชาวบ้าน ได้ยินว่า มีผู้ใหญ่หรือผู้บริหารบางท่านพูดว่า พระถูกนายทหารนี้ใส่ร้าย ก็น่าจะฟ้องร้องโรงศาลเอา ท่านที่พูดอย่…

พระเป็นผู้ไปแจกจ่ายธรรมนำสังคม ให้เป็นผู้รับสงเคราะห์จะเหมาะสมได้อย่างไร
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 23 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

พระเป็นผู้ไปแจกจ่ายธรรมนำสังคม ให้เป็นผู้รับสงเคราะห์จะเหมาะสมได้อย่างไร ถาม: ในพระวินัยจะระบุว่า ไม่ให้ผู้ที่พิการบวชเป็นพระภิกษุ แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีผู้พิการได้บวชเป็นพระภิกษุ เหมือนเป็นการกีดกันคนพ…

บทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ

เป็นตอนที่ 12 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

บทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ นิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้แทนของกลุ่ม ชุมนุม หรือชมรมพุทธศาสนาในสถาบันต่างๆ หัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้คราวนี้ เหมือนกับจะฟ้องว่าค่านิยมในทางพุทธศาสนาไม่ค่อยได้รับความ…