พูดเรื่องเดียวกัน แต่เถียงกันคนละเรื่อง
เนื้อหาหลัก / 20 พฤษภาคม 2550

เป็นตอนที่ 6 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

พูดเรื่องเดียวกัน แต่เถียงกันคนละเรื่อง เมื่อถึงวาระที่มีการร่างรัฐธรรมนูญตามที่ตั้งกำหนดไว้ ได้มีการถกเถียงกันว่า จะให้มีบทบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ ในที่สุด ฝ่ายที่ไม่ให้มีบัญญ…

ภาค ๑ วิสาขทัศน์ เพื่อวัดและพุทธบริษัท
เนื้อหาหลัก / 2 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก

ภาค ๑ วิสาขทัศน์ เพื่อวัดและพุทธบริษัท ชาวพุทธที่ดีแท้ ไม่คิดดีอยู่แค่ตัว แต่ต้องเดินหน้าสามัคคี หนุนการทำดีไปด้วยกัน การมาในที่นี้ ถ้าใช้คำทางพระศาสนา ก็เรียกว่าเป็นการให้ทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคี …

พระไม่ฟ้องร้อง ไม่เป็นคดีความกับใครๆ ที่จะแก้ไขจัดการ ก็เพื่อเห็นแก่พระศาสนาและประชาชาวบ้าน
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 7 จาก 26 ตอนของ อนุสติกถา การสารภาพกรรมทุจริต ของ ชมรม(เถื่อน)ชาวพุทธสามเหล่าทัพ

พระไม่ฟ้องร้อง ไม่เป็นคดีความกับใครๆ ที่จะแก้ไขจัดการ ก็เพื่อเห็นแก่พระศาสนาและประชาชาวบ้าน ได้ยินว่า มีผู้ใหญ่หรือผู้บริหารบางท่านพูดว่า พระถูกนายทหารนี้ใส่ร้าย ก็น่าจะฟ้องร้องโรงศาลเอา ท่านที่พูดอย่…

พระเป็นผู้ไปแจกจ่ายธรรมนำสังคม ให้เป็นผู้รับสงเคราะห์จะเหมาะสมได้อย่างไร
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 23 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

พระเป็นผู้ไปแจกจ่ายธรรมนำสังคม ให้เป็นผู้รับสงเคราะห์จะเหมาะสมได้อย่างไร ถาม: ในพระวินัยจะระบุว่า ไม่ให้ผู้ที่พิการบวชเป็นพระภิกษุ แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีผู้พิการได้บวชเป็นพระภิกษุ เหมือนเป็นการกีดกันคนพ…

พระ ถ้ามองอย่างพราหมณ์ กลายเป็นเจ้าพิธี แต่จะให้ดี มองอย่างพุทธ คือเป็นผู้ให้ธรรม
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 17 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

พระ ถ้ามองอย่างพราหมณ์ กลายเป็นเจ้าพิธี แต่จะให้ดี มองอย่างพุทธ คือเป็นผู้ให้ธรรม ตอนนี้ก็มีเรื่องแทรกเข้ามาหน่อย พระโพธิสัตว์เป็นผู้บำเพ็ญบารมี เพียรทำความดีทั้งปัญญาและบรรดาปุญญังอย่างยวดยิ่งสูงสุด …

ปรับท่าทีและทำความเข้าใจกันก่อน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 2 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ท่านพระเถรานุเถระ ที่เคารพนับถือ และท่านสพรหมจารีทุกท่าน ขอเจริญพร ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดงาน ท่านอาจารย์ นักศึกษา พร้อมทั้งท…

บทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ

เป็นตอนที่ 12 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

บทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ นิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้แทนของกลุ่ม ชุมนุม หรือชมรมพุทธศาสนาในสถาบันต่างๆ หัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้คราวนี้ เหมือนกับจะฟ้องว่าค่านิยมในทางพุทธศาสนาไม่ค่อยได้รับความ…

— จากความไม่ยอมรู้ คณะสงฆ์กับพระเณรไปคนละทาง คุมกันไม่ได้ เกิดปัญหาหลากหลาย จุดหมายเพื่อพระศาสนาก็เสีย
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 8 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

จากความไม่ยอมรู้ คณะสงฆ์กับพระเณรไปคนละทาง คุมกันไม่ได้ เกิดปัญหาหลากหลาย จุดหมายเพื่อพระศาสนาก็เสีย การพรางตาตนเองของคณะสงฆ์ ของรัฐ และของสังคม ด้วยการไม่รับรู้ความจริงและการสร้างมโนภาพขึ้นไว้อ้างนั้…

บันทึกที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับ คุณค่าของสถาบันสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน (พิจารณาในแง่การศึกษา)
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 2 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

บันทึกที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับ คุณค่าของสถาบันสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน (พิจารณาในแง่การศึกษา) เสียงว่า พระสงฆ์เอาเปรียบสังคม ปัจจุบัน มีผู้วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กันมาก คำวิจารณ์จำนวนมากเป็นไปใ…