พอกินอยู่เป็น…ก็คิดเป็นเอง
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 10 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

พอกินอยู่เป็น…ก็คิดเป็นเอง ในการศึกษานี้เราเริ่มที่ศีล และเริ่มง่ายๆ ที่การเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่นการกินอาหาร การใช้สอยบริโภคสิ่งต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีทุกอย่าง คือ ให้รู้จักถามตัวเองว่า ที่เราใช้ม…

กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 8 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา การกินก็เป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใช่ไหม คือเป็นการสัมพันธ์กับวัตถุข้างนอก เพราะในการกิน หรือรับประทานนั้น เราใช้ลิ้น ใช้ปาก สัมพันธ์กับสิ่งแวดล…

อาชีวะเป็นแดนใหญ่ ทั้งโดยกิจกรรม และโดยกาลเวลา ในการที่จะเอาไตรสิกขามาพัฒนาชีวิตคน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 17 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

อาชีวะเป็นแดนใหญ่ ทั้งโดยกิจกรรม และโดยกาลเวลา ในการที่จะเอาไตรสิกขามาพัฒนาชีวิตคน ๔. ต่อไป อาชีวปาริสุทธิศีล เป็น ศีลด้านอาชีวะ เรื่องของอาชีพการงานการเลี้ยงชีพ คือการที่จะได้จะมีปัจจัย ๔ มาเสพบริโภค…

รู้จักศีลครบ ๔ หมวด จึงจะเข้าใจคำว่า “ศีล”
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 14 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

รู้จักศีลครบ ๔ หมวด จึงจะเข้าใจคำว่า “ศีล” วินัยมีประโยชน์อย่างที่ว่ามานี้ แต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็คลาดเคลื่อนเลือนลาง จนกระทั่งเนื้อหาสาระหมดไป ก็อาจจะเขว กลายความหมายเป็นอย่างอื่น จนถึงขั้น…