พอกินอยู่เป็น…ก็คิดเป็นเอง
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 10 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

พอกินอยู่เป็น…ก็คิดเป็นเอง ในการศึกษานี้เราเริ่มที่ศีล และเริ่มง่ายๆ ที่การเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่นการกินอาหาร การใช้สอยบริโภคสิ่งต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีทุกอย่าง คือ ให้รู้จักถามตัวเองว่า ที่เราใช้ม…

กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 8 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา กินอย่างไรให้เป็นไตรสิกขา การกินก็เป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใช่ไหม คือเป็นการสัมพันธ์กับวัตถุข้างนอก เพราะในการกิน หรือรับประทานนั้น เราใช้ลิ้น ใช้ปาก สัมพันธ์กับสิ่งแวดล…

อาชีวะเป็นแดนใหญ่ ทั้งโดยกิจกรรม และโดยกาลเวลา ในการที่จะเอาไตรสิกขามาพัฒนาชีวิตคน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 17 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

อาชีวะเป็นแดนใหญ่ ทั้งโดยกิจกรรม และโดยกาลเวลา ในการที่จะเอาไตรสิกขามาพัฒนาชีวิตคน ๔. ต่อไป อาชีวปาริสุทธิศีล เป็น ศีลด้านอาชีวะ เรื่องของอาชีพการงานการเลี้ยงชีพ คือการที่จะได้จะมีปัจจัย ๔ มาเสพบริโภค…

รู้จักศีลครบ ๔ หมวด จึงจะเข้าใจคำว่า “ศีล”
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 14 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

รู้จักศีลครบ ๔ หมวด จึงจะเข้าใจคำว่า “ศีล” วินัยมีประโยชน์อย่างที่ว่ามานี้ แต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็คลาดเคลื่อนเลือนลาง จนกระทั่งเนื้อหาสาระหมดไป ก็อาจจะเขว กลายความหมายเป็นอย่างอื่น จนถึงขั้น…

จะก้าวหน้าดีในการปฏิบัติ เมื่อเอาพรตเอาวัตรมาเสริมศีล
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 19 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

จะก้าวหน้าดีในการปฏิบัติ เมื่อเอาพรตเอาวัตรมาเสริมศีล การที่ได้ยกเอาหลักในคติพระโพธิสัตว์ขึ้นมาพูดนั้น ก็เข้ากับเรื่องนี้ คือในการทำความดีนั้น ต้องมีแนวทางหรือมีจุดเน้นบ้าง จึงต้องตั้งเป้าไว้ว่า เราจะ…

ภาคสนทนา: การถือมังสวิรัติ ผิดหรือถูกอย่างไร
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 10 จาก 10 ตอนของ พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม

ในภาคสนทนา ได้มีผู้ถามปัญหาเกี่ยวกับมังสวิรัติว่า การถือในเรื่องนี้ผิดหรือถูกอย่างไร เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงขอตอบไว้ ณ ที่นี้ด้วย เรื่องมังสวิรัตินี้ ขอให้พิจารณาด้วยใจเป็นกลาง ไม่ถือสาด้วยอาร…