ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือ เพื่ออะไร?

17 มีนาคม 2538

…คนเรานี้มีชีวิตที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ทรัพย์ภายนอกเป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไป เป็นของกลางๆ จะทำให้เกิดคุณก็ได้ เกิดโทษก็ได้

เพราะฉะนั้น จึงจะต้องปฏิบัติต่อทรัพย์ให้ถูกต้อง คือทำให้เกิดผลในทางที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่า แต่การที่จะทำให้สำเร็จผลได้อย่างนี้ ก็คือการที่จะต้องมีทรัพย์ภายในขึ้นมาเป็นฐาน…

 

สารบัญ – ร่ำรวย ยิ่งใหญ่  เลื่อนลอย หรือ เพื่ออะไร?

คำอนุโมทนา ในการพิมพ์ครั้งแรก

No Comments

Comments are closed.