พรปีใหม่ สำหรับชาวไทยทุกคน
เนื้อหาหลัก / 31 ธันวาคม 2533

เป็นตอนที่ 5 จาก 6 ตอนของ ชวนคิด-พินิจธรรม

พรปีใหม่ สำหรับชาวไทยทุกคน ในปีใหม่นี้ มีธรรมอยู่หมวดหนึ่ง เรียกว่า รุ่งอรุณของการศึกษา เหมือนกับปีใหม่ การเริ่มต้นขึ้นปีใหม่ ก็เหมือนกำลังเข้าอรุณของปี รุ่งอรุณของการศึกษา มี ๗ ข้อ คือ ๑. รู้จักเลือก…

พุทธศาสน์เมืองไทย สู่ปีใหม่ ๒๕๓๔
เนื้อหาหลัก / 31 ธันวาคม 2533

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ ชวนคิด-พินิจธรรม

ภาคผนวก พุทธศาสน์เมืองไทย สู่ปีใหม่ ๒๕๓๔ พุทธศาสนากำลังวิกฤตจริงหรือ? ในส่วนของประชาชนเท่าที่ฟังดู มีบางท่านพูดในทำนองว่าเสื่อมศรัทธา อาตมาเองก็ไม่ประจักษ์ แต่ในส่วนของท่านที่เกี่ยวข้องกับอาตมา ก็เห็น…

จากคติแห่งศาสนศึกษาในอังกฤษ สู่ความคิดหาทางสายกลางของการจัดจริยศึกษา
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 16 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

จากคติแห่งศาสนศึกษาในอังกฤษ สู่ความคิดหาทางสายกลางของการจัดจริยศึกษา ๑๑. ขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐให้แยกอาณาจักรกับศาสนจักรขาดออกจากกัน และไม่ให้มีการสอนจริยธรรมตามหลักศาสนานิกายใดนิกายหนึ่งโดยเฉ…

ถ้าเรียน และสอนไม่ถูกต้อง วิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นวิชาที่ยัดเยียด
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 21 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

ถ้าเรียน และสอนไม่ถูกต้อง วิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นวิชาที่ยัดเยียด ขณะนี้ ในประเทศอเมริกา นอกจากพวกที่เรียกร้องให้สอนจริยธรรมตามหลักศาสนาพื้นเดิมแล้ว ก็มีการสอนจริยธรรมแนวใหม่ ๒ แบบ กำลังแพร่หลายอยู่เป็นค…

เรื่องสามัญของตนเองที่ควรจะต้องรู้ สิ่งดีที่ตนมีพิเศษ ที่จะให้และจะนำคนอื่นได้
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 22 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

เรื่องสามัญของตนเองที่ควรจะต้องรู้ สิ่งดีที่ตนมีพิเศษ ที่จะให้และจะนำคนอื่นได้ ๑๔. อีกด้านหนึ่งของการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ควรพูดไว้ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก ในโอกาสที่จำกัดนี้ถึงจะต้องรวบรัด ก็น่าจะเอ…

ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา?
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 28 พฤศจิกายน 2533

คนไทยควรศึกษาพระพุทธศาสนา ในแง่ต่างๆ ให้ครบถ้วนตามฐานะต่างๆ ดังนี้ ในฐานะป็นสถาบันของสังคมที่ใหญ่ และสำคัญมากของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่แผ่กว้างครอบคลุมสังคมไทย ในฐานะที่เป็นเนื้…

จริยศึกษาเพื่อรับมือกับปัญหาของยุคพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 2 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

จริยศึกษาเพื่อรับมือกับปัญหาของยุคพัฒนา ๑. จริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตและสังคมที่จะดำรงอยู่อย่างมีสันติสุข และจริยศึกษาก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตและสังคมที่จะดำรงอยู่อย่างมีจริยธรรม ข้อนี้เป็นห…

ระบบจริยธรรมที่ต่อติดกับพื้นฐานเดิมของสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 5 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

ระบบจริยธรรมที่ต่อติดกับพื้นฐานเดิมของสังคมไทย ๒. พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งแห่งคำสอนและระบบจริยธรรมที่ซึมซ่านแผ่ไปทั่ว และหยั่งรากฝังลึกลงแล้วในพื้นฐานของสังคมไทย แม้ว่าปัจจุบันในระดับพื้นผิว จะมองเห็นว่า…

สังคมไทยไม่มีเหตุผลที่จะไม่สอนจริยศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 8 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

สังคมไทยไม่มีเหตุผลที่จะไม่สอนจริยศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ๕. ในเมื่อพระพุทธศาสนาเป็นระบบจริยธรรมและเป็นแหล่งแห่งคำสอนจริยธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือ เชื่อและใช้กันในสังคมไทยทั่วไป ที่ประชาชนส่วนใหญ่…

การศึกษาเพื่อสร้างชนชั้นนำ สำหรับมาพัฒนาสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 28 พฤศจิกายน 2533

เป็นตอนที่ 10 จาก 44 ตอนของ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

การศึกษาเพื่อสร้างชนชั้นนำ สำหรับมาพัฒนาสังคมไทย ๗. ความล้มเหลวด้านหนึ่งของการศึกษาในสังคมไทย ก็คือ การที่ไม่สามารถสร้างผู้นำและคนชั้นนำ ผู้มีความพร้อมและความสามารถ ที่ประชาชนมีศรัทธาเชื่อถือและสามารถ…