Search results for: สมาธิ

ฮิปปี้เงียบหาย กระแสนิยมสมาธิขยายยืนยาวต่อมา
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 9 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

ฮิปปี้เงียบหาย กระแสนิยมสมาธิขยายยืนยาวต่อมา ท่ามกลางสังคมบริโภคนิยมนี้ ถึงแม้ขบวนการฮิปปี้และขบวนการสืบเนื่องทั้งหลายจะได้สลายหายไปแล้วบ้าง จืดจางเลือนรางไปบ้าง ก็ไม่ได้หายหรือจางไปเปล่า แต่ได้เป็นอิ…

(จะใช้สมาธิ ต้องเข้าใจประโยชน์ และขอบเขต)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 8 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ถ้าอาจารย์ไม่มีอะไรถามก็จะต่อไปอีกนิดหนึ่ง เอาเป็นข้อคิดเป็นเรื่องๆ เพราะในนี้ที่ท่านอาจารย์ถามมามีเรื่องหนึ่ง หลายโรงเรียนจัดการฝึกสมาธิอะไรต่างๆ อันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีที่ควรจะติดกันให้เหมาะด้วย คื…

(สติ กับ สมาธิ)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 9 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

อาจารย์: ก็สมควรแก่เวลา พอดีติดใจอยู่นิดหนึ่ง ท่านเจ้าคุณฯ: เจริญพร อาจารย์: ขอเพิ่มเติมที่ว่า อีกคำหนึ่งที่ใช้กันอยู่บ่อยๆ คือ สติ ท่านเจ้าคุณฯ: เจริญพร อาจารย์: สติมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงส…

สมาธิโดยรูปแบบ กับ สมาธิโดยสาระ
เนื้อหาหลัก / 26 กรกฎาคม 2543

เป็นตอนที่ 2 จาก 7 ตอนของ ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

สมาธิโดยรูปแบบ กับ สมาธิโดยสาระ สมาธิโดยรูปแบบ สมาธิโดยรูปแบบนั้น เพราะคำว่าสมาธิ คนโดยมากมักได้ยินในคำว่า “นั่งสมาธิ” หรือพ่วงมากับการนั่งในท่าอย่างนั้นอย่างนี้ และไปอยู่ในที่เฉพาะเช่นในวัดหรือในป่า …

— ๒. สมาธิ
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 7 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

๒. สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตามเจตจำนงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจ…

สมาธิแบบพุทธ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 5 พฤษภาคม 2539

ได้พูดเรื่องสมาธิ ให้เห็นความหมาย คุณประโยชน์ และการใช้ที่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งการใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่ข้างเคียง ซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันแล้ว แม้แต่ประโยชน์ข้างเคียง ก็เอามาใช้…

๑. สมาธิเพื่อพลังจิต
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 6 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

๑. สมาธิเพื่อพลังจิต คนไทยก็สนใจเรื่องสมาธิในแง่พลังจิตกันมาก เพราะชอบเรื่องฤทธิ์ เรื่องปาฏิหาริย์ ถ้าสมาธิมีประโยชน์เพียงเพื่อพลังจิตให้มีฤทธิ์เก่งกล้าแล้ว พุทธศาสนาไม่ต้องเกิดขึ้น เพราะในอินเดียเขาม…

๒. สมาธิเพื่อความสุขสงบ
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 7 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

๒. สมาธิเพื่อความสุขสงบ ก่อนถึงประโยชน์ข้อสำคัญ คือจิตใส ขอพูดถึงการใช้สมาธิในแง่ความสงบและความสุข การใช้สมาธิเพื่อความสงบสุข ก็มีประโยชน์มาก นอกจากเป็นเครื่องพักผ่อนอย่างดียิ่งแล้ว ยังใช้ป้องกันและแก…

๓. สมาธิเพื่อจิตใสและขยายปัญญา
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 8 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

๓. สมาธิเพื่อจิตใสและขยายปัญญา ไตรสิกขา เป็นระบบที่รวมองค์ธรรมต่างๆ มากมายเข้ามาสัมพันธ์กัน เพื่อจะเดินหน้าไปสู่จุดหมาย ดังนั้นองค์ธรรมทุกอย่างในไตรสิกขาซึ่งเป็นข้อย่อยๆ นี้ จะต้องสัมพันธ์กัน ในลักษณะ…

สมาธิ มีประโยชน์ที่เป็นลักษณะสำคัญ ๓
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 5 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

สมาธิ มีประโยชน์ที่เป็นลักษณะสำคัญ ๓ การที่จะให้เข้าใจเรื่องสมาธิดีนี้ เราไม่ต้องพูดความหมายกันมากมาย หันไปพูดในแง่คุณประโยชน์บ้าง เมื่อพูดถึงคุณประโยชน์ก็จะเห็นความหมายชัดขึ้นไปด้วย จิตที่เป็นสมาธินี…