— บันทึกประกอบคำบรรยาย

8 สิงหาคม 2517
เป็นตอนที่ 4 จาก 24 ตอนของ

บันทึกประกอบคำบรรยาย

บันทึกประกอบคำบรรยายนี้ ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่ เป็นเรื่องเดี่ยว ในชื่อว่า “สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน” อ่านได้ที่ https://www.payutto.net/book-content/บันทึก-สถาบันสงฆ์-สังคม/

บันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน >>

No Comments

Comments are closed.