— บันทึกประกอบคำบรรยาย

8 สิงหาคม 2517

บันทึกประกอบคำบรรยาย

บันทึกประกอบคำบรรยายนี้ ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่ เป็นเรื่องเดี่ยว ในชื่อว่า “สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน” อ่านได้ที่

บันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน >>

No Comments

Comments are closed.