ตอน ๒: ปัญหาการพัฒนาของโลก และทางออก

7 พฤษภาคม 2531
เป็นตอนที่ 12 จาก 22 ตอนของ

ตอน ๒: ปัญหาการพัฒนาของโลก และทางออก

ตอนนี้ ก็มาพิจารณาปัญหาร่วมกันของสังคมไทยกับสังคมอื่นทั่วโลก คือการเข้าถึงชีวิตและสังคมที่ดีงามว่ามีความติดขัดอย่างไร โดยเริ่มจากการพัฒนาประเทศของประเทศที่พัฒนาแล้ว ว่าเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างไร อันนี้เป็นเรื่องไม่ยาก แต่ก็ขอทบทวนกันนิดหน่อยพอให้เห็นภาพ

ไม่พัฒนาก็ติดขัด พัฒนาแล้วก็ติดตัน

ชีวิตและสังคมเสียสมดุล

โลกแห่งธรรมชาติ ก็คลาดจากดุล

เบื้องหลังปัญหาการพัฒนาระดับโลก

เทคโนโลยี: ผู้แปลกหน้า มาดีหรือมาร้าย

เทคโนโลยี: ปัจจัยนอกระบบ เพียงแปลกหน้า หรือว่าแปลกปลอม

ออกจากยุคพัฒนา ด้วยการพัฒนาให้สมดุล

ถ้าไม่ถึงธรรม ก็ไม่พ้นภัยของการพัฒนา

ทางเลือกที่รอการเริ่ม

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ทางเลือกในการพัฒนา หรือทางเลือกออกจากการพัฒนาไม่พัฒนาก็ติดขัด พัฒนาแล้วก็ติดตัน >>

No Comments

Comments are closed.