คำนำสำนักพิมพ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก)

30 กันยายน 2530
เป็นตอนที่ 9 จาก 10 ตอนของ

คำนำสำนักพิมพ์

เรื่องลุอิสรภาพด้วยอนิจจังนี้ เป็นคำบรรยายลำดับที่ ๔ ในชุด “ส่องทาง” เพื่อการพัฒนาตนและสังคมตามแนวพุทธธรรม ที่ทางมูลนิธิโกมลคีมทองได้จัดพิมพ์เผยแพร่ ด้วยความเชื่อมั่นและตระหนักในคุณค่าสาระทางความคิดของคำบรรยายครั้งสำคัญนี้

คำบรรยายเรื่องนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาประจำปี แสดงเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสคนเดียวของประเทศไทย ในโอกาสที่มีการอัญเชิญอัฐิธาตุกลับสู่ประเทศไทย ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับเป็นปาฐกถาครั้งประเดิมเริ่มแรก ที่มูลนิธิปรีดี พนมยงค์จัดขึ้น และยังจัดต่อมาทุกปีๆ

คำบรรยายนี้ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกรวมเล่มอยู่ในหนังสือ ปรีติธรรม และ ปรีดีนิวัติสัจจะคืนเมือง โดยให้ชื่อว่า “ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม” และคณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้คัดบางตอนมาพิมพ์โดยใช้ชื่อที่ท่านผู้บรรยายตั้งว่า “ลุอิสรภาพด้วยอนิจจัง” ต่อมาเรื่องลุอิสรภาพด้วยอนิจจังนี้ ก็ได้ตีพิมพ์เป็นภาคผนวกในหนังสือ ไตรลักษณ์ ของมูลนิธิพุทธธรรมอีกครั้งหนึ่ง การจัดพิมพ์ครั้งนี้จึงเป็นการจัดพิมพ์แยกเล่มเฉพาะเป็นครั้งแรก และคงใช้ชื่อที่ท่านผู้บรรยายตั้งไว้นั้นเอง

คงจะไม่เกินเลยไปที่จะกล่าวว่า คำบรรยายนี้เป็นปาฐกถาภาษาไทยที่ดีที่สุดในรอบปี ๒๕๒๙ ของพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และเป็นที่กล่าวขวัญในหมู่ผู้สนใจพุทธปรัชญาและปรัชญาวัตถุนิยม ถึงความแหลมคมและแยบคายในความคิดที่ท่านอธิบายถึงอิสรภาพ และกระบวนการนำไปสู่อิสรภาพอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง หนักแน่นและแม่นยำ ทั้งโดยอรรถและพยัญชนะ คำบรรยายนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักกิจกรรมและผู้สนใจการพัฒนาสังคม สมกับเจตนารมณ์ของท่านรัฐบุรุษอาวุโส ที่พยายามนำอิสรภาพสู่สังคมไทย ด้วยความรู้เท่าทันในความเป็นอนิจจังของสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงตามสภาววิสัย

สำหรับท่านที่พอใจปาฐกถานี้ และต้องการจะนำไปแจกจ่ายญาติมิตรที่จะพึงได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ กรุณาติดต่อกับทางมูลนิธิฯ โดยตรงเพื่อส่วนลดพิเศษ สำหรับการซื้อคราวละมากๆ มูลนิธิขออนุโมทนาขอบคุณ และมีความภูมิใจที่ได้ช่วยกันเผยแพร่ปาฐกถาอันมีคุณค่าชิ้นนี้ร่วมกัน

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ กับอิสรภาพของสังคมอนุโมทนา (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) >>

No Comments

Comments are closed.