ขอสนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนา ในรอบ ๒ ศตวรรษ / ในสมัยพุทธกาล
เนื้อหาหลัก / 30 เมษายน 2525

เป็นตอนที่ 1 จาก 13 ตอนของ รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?

รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง? ถาม เกล้ากระผมใคร่จะขอถือโอกาสนี้สนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนาในรอบ ๒ ศตวรรษ ตอบ เรื่องนี้ก็น่าสนใจ แต่ผมไม่ค่อยได้เอาใจใส่ เพราะเวลานี้สน…

ขอทราบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
เนื้อหาหลัก / 30 เมษายน 2525

เป็นตอนที่ 2 จาก 13 ตอนของ รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?

ถาม ขอทราบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ตอบ คำถามนี้กว้างมาก และมีรายละเอียดที่ต้องวิเคราะห์แยกแยะกันอีกหลายอย่าง ความจริงเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้เรื่องหนึ่งทีเดียว ในที่นี้ถ้าอนุ…

ทำไมทางฝ่ายรัฐจะต้องมาสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 30 เมษายน 2525

เป็นตอนที่ 3 จาก 13 ตอนของ รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?

ถาม ทำไมทางฝ่ายรัฐบาลจะต้องมาสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาอย่างนั้น เช่นว่าคุ้มครองป้องกัน อุปถัมภ์บำรุง เป็นต้น ตอบ เรื่องนี้ยังไม่ตอบโดยตรง แต่เมื่อสรุปหลักความสัมพันธ์ดังกล่าวมาแล้ว ก็อาจเข้าใจเหตุผลได้เ…

ความเลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีขึ้นในยุคไหนบ้าง สาเหตุเกิดจากอะไร ผลที่สุดเป็นประการใด
เนื้อหาหลัก / 30 เมษายน 2525

เป็นตอนที่ 4 จาก 13 ตอนของ รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?

ถาม ความเลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา มักจะถูกทางรัฐยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหาชำระล้างเป็นยุคๆ เสมอ เหตุการณ์ทำนองนี้มีขึ้นในยุคไหนบ้าง สาเหตุของเรื่องนั้นๆ เกิดจากอะไร ผลที่สุดเป็นประการใด ตอบ …

มียุคไหนบ้างที่ทางรัฐกับศาสนาเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จนทำให้เกิดผลเสียหายทั้ง ๒ ฝ่าย
เนื้อหาหลัก / 30 เมษายน 2525

เป็นตอนที่ 5 จาก 13 ตอนของ รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?

ถาม มียุคไหนบ้างที่ทางรัฐกับศาสนาเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จนทำให้เกิดผลเสียหายทั้ง ๒ ฝ่าย ตอบ เรื่องนี้จะต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูให้ดีอีกทีหนึ่ง แต่ก็มีตัวอย่าง เช่นในสมัยพระเจ้าตากสินหรือพระเจ…

จริงไหมที่ว่ารัฐได้ใช้พระพุทธศาสนาหรือสถาบันสงฆ์ เป็นเครื่องมือในการปกครองประชาชน
เนื้อหาหลัก / 30 เมษายน 2525

เป็นตอนที่ 6 จาก 13 ตอนของ รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?

ถาม เป็นความจริงหรือไม่ ตามที่มีบางคนกล่าวว่า ในประเทศไทยนี้ ทางฝ่ายรัฐหรือผู้ปกครองได้ใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือ หรือเอาสถาบันสงฆ์เป็นเครื่องมือในการปกครองประชาชน โดยใช้เป็นเครื่องทำให้ประชาชนปกคร…

ถ้ารัฐกับศาสนาไม่มีความผูกพันกัน แล้วทั้งสองฝ่ายจะดำเนินไปได้ด้วยดีเสมอไปไหม
เนื้อหาหลัก / 30 เมษายน 2525

เป็นตอนที่ 7 จาก 13 ตอนของ รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?

ถาม ถ้ารัฐกับศาสนาไม่มีความผูกพันกันแล้ว ทั้ง ๒ ฝ่ายจะดำเนินไปได้ด้วยดีเสมอไปไหมครับ ตอบ ในที่นี้ คำว่าผูกพัน ก็เป็นคำที่ต้องขยายความ ถ้าคำว่า ผูกพัน มีความหมายอย่างคำว่า สัมพันธ์ ละก็ การที่จะไม่สัมพ…

มีเรื่องอะไรบ้างที่ทางรัฐไม่ควรเข้ามาก้าวก่ายในศาสนจักร
เนื้อหาหลัก / 30 เมษายน 2525

เป็นตอนที่ 8 จาก 13 ตอนของ รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?

ถาม มีเรื่องอะไรบ้างที่ทางรัฐไม่ควรเข้ามาก้าวก่ายในศาสนจักร ตอบ มีหลายเรื่องทีเดียว ว่าโดยหลักการก็ไม่ควรเข้ามาก้าวก่ายอยู่แล้ว เพราะตามหลักความสัมพันธ์ที่ถูกต้องก็เป็นการช่วยอุปถัมภ์บำรุงคุ้มครองให้ก…

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนา ในรอบ ๒ ศตวรรษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นอย่างไร
เนื้อหาหลัก / 30 เมษายน 2525

เป็นตอนที่ 9 จาก 13 ตอนของ รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?

ถาม เท่าที่ได้ถามมานั้นมีขอบเขตกว้างขวาง เป็นการสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยทั่วๆ ไป อยากจะจำกัดเฉพาะในรอบ ๒ ศตวรรษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร ตอบ ความ…

จริงหรือที่ว่ารัฐได้พยายามให้สถาบันพระพุทธศาสนา หรือสถาบันสงฆ์ เข้ามาอยู่ในอำนาจรัฐ หรือขึ้นต่อรัฐ ซึ่งเป็นมากขึ้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์
เนื้อหาหลัก / 30 เมษายน 2525

เป็นตอนที่ 10 จาก 13 ตอนของ รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?

ถาม อย่างที่มีฝรั่งบางคนเขาศึกษาเรื่องเมืองไทย เรื่องพระพุทธศาสนาในเมืองไทยนี่ แล้วก็ว่ากันว่า รัฐได้พยายามให้สถาบันพระพุทธศาสนา หรือสถาบันสงฆ์เข้ามาอยู่ในอำนาจรัฐ หรือขึ้นต่อรัฐ ซึ่งเป็นมากขึ้นในยุคก…