พระไตรปิฎกกับการธำรงพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้

พระไตรปิฎกกับการธำรงพระพุทธศาสนา ขออนุโมทนาที่ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำพระไตรปิฎก ฉบับแปลภาษาไทย สำเร็จเรียบร้อย นับว่าเป็นงานใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่การพระศาสนา คือเป็นเครื่องรักษาพระพุทธศาสนา…

ความสำคัญ และการรักษาพระไตรปิฎก
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2542

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้

ความสำคัญ และ การรักษาพระไตรปิฎก ก่อนจะพูดถึงพระไตรปิฎก ควรทำความเข้าใจกันก่อนว่า พระพุทธศาสนาคืออะไร พระพุทธศาสนา ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า การที่เรานับถือพระพุทธศาสนา ก็คือนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้า ข…

ไม่รู้จักพระไตรปิฎก-อรรถกถา จะพูดเรื่องพุทธศาสนาให้ชัดได้อย่างไร
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 22 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ไม่รู้จักพระไตรปิฎก-อรรถกถา จะพูดเรื่องพุทธศาสนาให้ชัดได้อย่างไร ถาม: อรรถกถานี่มาถึงยุคสมัยที่เชียงใหม่ด้วยไหมคะ ตอบ: ไม่ๆ อรรถกถาแค่ พ.ศ. ๙๐๐ เศษ คัมภีร์ยุคหลังอย่างที่เชียงใหม่นี้แยกตอนไปเลย คัมภีร…

เปลี่ยนจากนับถือเทพสูงสุดมาถือธรรมเป็นใหญ่ ชาวพุทธจะยืนหยัดไหวไหม
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 21 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

เปลี่ยนจากนับถือเทพสูงสุดมาถือธรรมเป็นใหญ่ ชาวพุทธจะยืนหยัดไหวไหม ถาม: ในพระไตรปิฎก มีเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดมนุษย์ ที่ว่าพรหมลงมากินง้วนดิน จริงๆ แล้วเป็นแค่เรื่องเล่าหรือว่าอย่างไรคะ ตอบ: เรื่องมีใ…

อยากเกิดเป็นหญิงหรือชาย จะทำให้เป็นได้อย่างไร
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 20 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

อยากเกิดเป็นหญิงหรือชาย จะทำให้เป็นได้อย่างไร ถาม: มักจะพูดกันต่อๆ มาว่า เกิดมาเป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้มีกรรม หรือมีกรรมมาก และทำอย่างไรจะได้เกิดเป็นผู้ชายคะ ตอบ: ทุกคนมีกรรมทั้งนั้น ไม่ว่าหญิงหรือชาย มั…

โครงสร้างและสาระสำคัญของพระไตรปิฏก
เนื้อหาหลัก / 1 ธันวาคม 2535

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้

โครงสร้างและสาระสำคัญ ของพระไตรปิฏก -๑- ทบทวนความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนานั้น ว่าตามความหมายทั่วไป ได้แก่ศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นและทรงประทานคำสั่งสอนไว้เป็นหลัก แต่ถ้าว่าโดยสา…