สูตรหนึ่งของอารยธรรมสมัยใหม่ : สังคมยิ่งพัฒนา คนยิ่งฆ่าตัวตาย
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 7 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

สูตรหนึ่งของอารยธรรมสมัยใหม่ : สังคมยิ่งพัฒนา คนยิ่งฆ่าตัวตาย เป็นอันว่ามนุษย์ยุคนี้มีความแปลกแยก ๓ อย่างนี้ คือ ๑. แปลกแยกจากธรรมชาติ ๒. แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ และ ๓. แปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตนเ…

สืบภูมิหลังของอเมริกา
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 5 จาก 19 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

สืบภูมิหลังของอเมริกา สังคมที่พรั่งพร้อมของอเมริกาตอนนี้ มีนักสังคมวิทยาหลายคนเรียกว่า Post-industrial Society คือสังคมที่ผ่านพ้นยุคอุตสาหกรรมไปแล้ว คำนี้ใช้กันเกร่ออยู่พอสมควร แม้ว่าจะมีนักสังคมวิทยา…