สูตรหนึ่งของอารยธรรมสมัยใหม่ : สังคมยิ่งพัฒนา คนยิ่งฆ่าตัวตาย
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 7 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

สูตรหนึ่งของอารยธรรมสมัยใหม่ : สังคมยิ่งพัฒนา คนยิ่งฆ่าตัวตาย เป็นอันว่ามนุษย์ยุคนี้มีความแปลกแยก ๓ อย่างนี้ คือ ๑. แปลกแยกจากธรรมชาติ ๒. แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ และ ๓. แปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตนเ…

จะเอาวิธีของฝรั่งมาใช้ ก็เจาะจับเอาของจริงมาไม่ได้
เนื้อหาหลัก / 1 กันยายน 2537

เป็นตอนที่ 4 จาก 16 ตอนของ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

จะเอาวิธีของฝรั่งมาใช้ ก็เจาะจับเอาของจริงมาไม่ได้ แม้แต่ในการที่คิดจะสร้างสรรค์ความเจริญให้ประเทศพัฒนาทางวัตถุนั้น เราก็คิดว่าเรานี้สร้างความเจริญแบบตะวันตก เราแสดงออกจนกระทั่งเห็นกันชัดเจนว่า เรามีค…

ภาคผนวก ความคิดเกี่ยวกับการพระศาสนาที่ได้ไปเห็นมา
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 11 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

ภาคผนวก   ความคิดเกี่ยวกับการพระศาสนาที่ได้ไปเห็นมา (พ.ศ. ๒๕๑๕) พระมหาชาย อาภากโร สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโมลี นำเรื่อง เมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๑๕ พระสงฆ์ไทย ๓ รูปได้ออกเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประ…

สืบภูมิหลังของอเมริกา
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 5 จาก 19 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

สืบภูมิหลังของอเมริกา สังคมที่พรั่งพร้อมของอเมริกาตอนนี้ มีนักสังคมวิทยาหลายคนเรียกว่า Post-industrial Society คือสังคมที่ผ่านพ้นยุคอุตสาหกรรมไปแล้ว คำนี้ใช้กันเกร่ออยู่พอสมควร แม้ว่าจะมีนักสังคมวิทยา…