กฐินสู่ธรรม

31 ตุลาคม 2536

..หนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ที่รวบรวมธรรมนิพนธ์เกี่ยวกับพิธีการปวารณา, การตักบาตรเทโว, การทอดกฐิน, ความรู้เกี่ยวกับวัด, หลักของชาวพุทธ, ธรรมะฉบับเรียนลัด, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ และเรื่องราวความป็นมาของสถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม…

หนังสือนี้เดิมชื่อว่า “กฐินแรกที่สายใจธรรม” เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ต่อมาในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๑ ได้เปลี่ยนชื่่อเป็น “กฐินสู่ธรรม

เรื่องย่อยที่ไม่มีการนำมาพิมพ์แยกเป็นเล่มเดี่ยว ได้แก่

  • เทศกาลท้ายฝน
  • กฐิน: บทฝึกวิถีชีวิตประชาธิปไตย บนฐานแห่งการให้และการร่วมมือ
  • ความรู้เรื่องวัด

ส่วนธรรมนิพนธ์อื่นที่เคยพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยวแล้ว ก่อนจะนำมารวมในหนังสือเล่มนี้ด้วย ได้แก่

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.