ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

5 พฤษภาคม 2556

องค์ประกอบภายในทางจิตใจที่มนุษย์มีเป็นพิเศษ ต่างจากชีวิตแบบอื่นๆ และทำให้มนุษย์มีคุณลักษณะความสามารถเป็นพิเศษเหนือกว่าชีวิตอื่นๆ นั้น ก็คือกุศลธรรม ที่เรียกว่าสติปัญญา ส่วนการเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม เพื่อนำสติปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ และทำให้แก่กล้ายิ่งขึ้น ก็คือ กระบวนการที่เรียกว่า การศึกษา ถ้ามนุษย์ปราศจากองค์ประกอบที่เรียกว่าสติปัญญา และขาดกระบวนการที่เรียกว่าการศึกษานี้เสียแล้ว ชีวิตมนุษย์ก็จะอยู่ใต้อำนาจครอบงำของปัจจัยแวดล้อมทั้งหลาย และหมุนเวียนอยู่ในวงจรสั้นๆ แคบๆ ซ้ำซากชั่วชีวิตแล้วชีวิตเล่า เช่นเดียวกับชีวิตสัตว์อื่นๆ

 

สารบัญ – ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม: แกนนำการศึกษา (ภาคต้นของหนังสือ ปรัชญาการศึกษาของไทย)

 

อนุโมทนา

คำนำ

ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา
การให้การศึกษาเพื่อจุดหมายของชีวิต
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาไทย (มองจากแง่ของพุทธธรรม)
พระพุทธศาสนาและการนำธรรมมาพัฒนาหลักสูตร

 

 

ตัดบางส่วนจากหนังสือ ปรัชญาการศึกษาไทย (พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘) แยกมาพิมพ์ในชื่อใหม่เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๕๖

No Comments

Comments are closed.