ภาคผนวก: วิเคราะห์ปัญหา และลู่ทางแก้ไขปัญหาการศึกษาของสถาบันสงฆ์

25 พฤศจิกายน 2517
เป็นตอนที่ 22 จาก 24 ตอนของ

ภาคผนวก

วิเคราะห์ปัญหา และลู่ทางแก้ไขปัญหาการศึกษาของสถาบันสงฆ์1

เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการจัดปรับ และพิมพ์ใหม่ เป็นบทหนึ่งในเรื่อง สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน สามารถอ่านได้ที่

บันทึกที่ ๑ (เพิ่มเติม): ว่าด้วย การวิเคราะห์ปัญหา และลู่ทางแก้ไขปัญหาการศึกษาของสถาบันสงฆ์

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< สถาบันสงฆ์และความสัมพันธ์กับสังคมคำนำสำนักพิมพ์ >>

เชิงอรรถ

  1. บทวิเคราะห์นี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของบันทึกที่ ๑ ในบทว่าด้วย “ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันและแนวทางในการแก้ไข

No Comments

Comments are closed.