ภาค ๑ วินัยชาวพุทธ

22 มกราคม 2565
เป็นตอนที่ 2 จาก 11 ตอนของ

ภาค ๑

วินัยชาวพุทธ

พระสงฆ์มีวินัยของพระภิกษุ ที่จะต้องประพฤติให้เป็นผู้มีศีล ชาวพุทธทั่วไป ก็มีวินัยของคฤหัสถ์ ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< บันทึกงาน-คำปรารภ-บทนำหมวดหนึ่ง วางฐานชีวิตให้มั่น >>

No Comments

Comments are closed.