(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 1 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย ขออำนวยพรท่านอาจารย์คณบดี ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต ท่านผู้สนใจทั้งหลาย อาตมภาพขออนุโมทนาแด่ทางคณะครุศาสตร์ ในวันที่เป็นมงคล คือวันครบรอบสถาปนา ๒๕ ปี ซึ่งเวียนมาบรรจบในวัน…

สภาพสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 2 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

สภาพสังคมไทย เมื่อพูดถึงการแก้ปัญหา โดยวิธีการแล้วจะต้องพูดถึงตัวปัญหาก่อน เป็นขั้นตอนของการแก้ปัญหา คือต้องรู้ถึงสภาพของปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสืบสาวหาสาเหตุเพื่อดำเนินการวางวิธีแก้ไข เป็นอันว…

สภาพสังคมอเมริกัน
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 3 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

สภาพสังคมอเมริกัน ว่าถึงสภาพของสังคมอเมริกันทั่วๆ ไป เราก็รู้ๆ กันดีอยู่แล้ว เพราะว่าเราเห็นเขาเจริญ เราจึงเอามาเป็นแบบอย่าง ความเจริญของสังคมอเมริกันคือความพรั่งพร้อมทางวัตถุ ความสะดวกสบายต่างๆ อันนี…

ศาสนาตะวันออกเข้าอเมริกา
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 4 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

ศาสนาตะวันออกเข้าอเมริกา อาตมาจะเล่าสักกรณีหนึ่งเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า ความสนใจในศาสนาตะวันออก หรือเรื่องทางจิตใจที่เข้าไปในสังคมอเมริกานั้นเป็นอย่างไร ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีอาจารย์ผู้หนึ่งคือ โปร…

สืบภูมิหลังของอเมริกา
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 5 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

สืบภูมิหลังของอเมริกา สังคมที่พรั่งพร้อมของอเมริกาตอนนี้ มีนักสังคมวิทยาหลายคนเรียกว่า Post-industrial Society คือสังคมที่ผ่านพ้นยุคอุตสาหกรรมไปแล้ว คำนี้ใช้กันเกร่ออยู่พอสมควร แม้ว่าจะมีนักสังคมวิทยา…

เบื้องหลังปัญหาของสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 6 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

เบื้องหลังปัญหาของสังคมไทย ต่อไปนี้จะขอย้อนมาพูดถึงสังคมไทย เพราะว่าด้านหนึ่งเราต้องพิจารณาถึงทางเดินที่เราจะมุ่งหน้าไป และอีกด้านเราจะต้องมองดูว่าทางที่เราได้เดินมาเป็นอย่างไร ในการวิเคราะห์เรื่องการ…

มองอเมริกา หันมาดูไทย
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 7 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

มองอเมริกา หันมาดูไทย ถ้าหากว่าเราเทียบกับสังคมตะวันตก เขาสร้างสังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society) ขึ้นมาอย่างไร เขามีเป้าหมายที่เป็นจิตสำนึกโดยชัดเจน คือการแก้ปัญหาความขาดแคลนจะทำให้สังคมของเขามีควา…

บทเรียนจากอเมริกา
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 8 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

บทเรียนจากอเมริกา สรุปในแง่นี้ว่า ประเทศของเราหรือสังคมของเราจะต้องพัฒนาแน่นอน เราจะต้องพัฒนา เพราะว่าสังคมของเราก็มีปัญหามากมาย เราจะต้องแก้ปัญหา พัฒนาสังคมให้พ้นจากปัญหาที่เป็นอยู่ แต่ในเวลาเดียวกัน…

นำพุทธธรรมมาแก้ปัญหาของไทย
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 9 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

นำพุทธธรรมมาแก้ปัญหาของไทย ต่อไปนี้จะนำเสนอหลักการบางอย่างทางพุทธธรรมที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาของสังคมไทย พุทธธรรมนั้นมีหลักการใหญ่อยู่ว่า การแก้ปัญหาหรือการพัฒนามนุษย์ต้องทำจาก ๒ ด้านเข้าประส…

คุณสมบัติของผู้มีการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 10 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

คุณสมบัติของผู้มีการศึกษา ต่อไปสุดท้าย วิธีหนึ่งที่จะวัดผลการศึกษา ก็ดูที่คนซึ่งได้รับการศึกษา ดังนั้น อาตมภาพจะขอพูดเป็นเรื่องสุดท้าย คือเรื่องคุณสมบัติของคนมีการศึกษา อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพร…