ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 11 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา นมัสการ ท่านพระเถระที่เคารพนับถือ ท่านสหธรรมิกทุกท่าน และขออำนวยพรท่านประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านสาธุชนทั้งหลาย หัวข้อการบรรยายในอันดับต่อไป…

สะท้อนภาพปัญหาสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 12 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

สะท้อนภาพปัญหาสังคมไทย เมื่อสักครึ่งเดือนมานี้ อาตมภาพได้พบกับพระเถระท่านหนึ่ง ท่านได้เล่าให้ฟังว่า คนรู้จักกับท่านคนหนึ่ง ได้เดินทางไปต่างจังหวัดโดยรถโดยสาร ขณะที่รถวิ่งอยู่นั้น คนขับก็ขับด้วยความเร็…

ค่านิยมตามฝรั่ง
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 13 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

ค่านิยมตามฝรั่ง ปัญหาอย่างหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากเท่าที่อาตมภาพมองเห็นขณะนี้ ก็คือว่าสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องกับอารยวัฒนธรรมตะวันตกเป็นอย่างมาก อิทธิพลของสังคมตะวันตกขณะนี้เด่นมากในสังคมไทย มีอิทธิพลมา…

ลักษณะการตามฝรั่งของคนไทย
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 14 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

ลักษณะการตามฝรั่งของคนไทย นอกจากนี้ ยังมีแง่ที่จะต้องพิจารณาต่อไปอีก คือจะต้องมีการแยกแยะว่า การตามของคนไทยที่เดินไปข้างหลังวัฒนธรรมตะวันตกนั้น เป็นการตามจริงๆ หรือเปล่า ตามไปทางเดียวกันกับตะวันตกจริง…

ค่านิยมที่ลึกซึ้งถูกเมิน ที่ตื้นเขินแผ่เข้ามา
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 15 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

ค่านิยมที่ลึกซึ้งถูกเมิน ที่ตื้นเขินแผ่เข้ามา เพื่อให้ชัดเจน อาตมภาพจะขอยกตัวอย่าง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ นี้ ไทยได้ประกาศสงครามกับพันธมิตร เข้ากับญี่ปุ่น ผลที่สุดญี่ปุ่นแพ้สงคราม แล้วก็มีปัญหาว่าไท…

การตามฝรั่งในทางที่ผิด
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 16 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

การตามฝรั่งในทางที่ผิด ขอพูดต่อไปถึงการตามอีกอย่างซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก คือการตามไปในทางที่ฝรั่งก็ผิดอยู่แล้ว อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในบรรดาการตามทั้งหลาย แต่เราไม่มีเวลาเพียงพอที่จะพูดเรื่องนี้ไ…

หัวเป็นไทย ให้คิดอย่างฝรั่ง
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 17 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

หัวเป็นไทย ให้คิดอย่างฝรั่ง เรื่องการตามในระดับต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก อาตมาจะขอพูดถึงขั้นที่ล้ำลึกคือเรื่องจิตใจ ความคิด เรื่องทางนามธรรม เมื่อกี้นี้ได้พูดถึงค่านิยมของคนทั่วไป ค่านิยมนี้ก็บอกแล้ว…

อุภโตภัฏฐะ! ระวังจะชวดทั้งสอง
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 18 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

อุภโตภัฏฐะ! ระวังจะชวดทั้งสอง ตอนนี้ขอแทรกอะไรสักหน่อย ในทางการศึกษาปัจจุบัน เราพูดกันบ่อยว่า วิธีเรียนของไทยเราที่ผ่านมา มักเน้นการท่องจำ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ผิด จะต้องหัดให้เด็กคิด คือต้องหัดให…

จุดแก้ปัญหา : มีภูมิปัญญาที่สามารถภูมิใจ
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 19 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

จุดแก้ปัญหา : มีภูมิปัญญาที่สามารถภูมิใจ เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เนื้อหาสาระและจุดเน้นอยู่ที่เรื่องวัฒนธรรม แต่ก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วย และโยงมาถึงปัญหาของประเทศชาติ คือปัญหาที่กระทบกระเทือนพระพ…

คำอนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 10 มีนาคม 2526

เป็นตอนที่ 20 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

คำอนุโมทนา หนังสือเรื่อง “มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย” นี้ เดิมเป็นคำบรรยายในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕ มีชื่อเรื่องว่า “พุทธธรรมกับการแก้ปั…