คนไทยกับสัตว์ป่า

8 กรกฎาคม 2538

…ถ้าเราพัฒนาคนไม่สำเร็จ แม้ว่าคนนั้นจะเป็นสัตว์เมืองก็จริง ตัวอยู่ในเมืองแต่หัวใจเป็นสัตว์ป่า และจะเป็นสัตว์ป่าที่ร้ายกว่าสัตว์ป่าชนิดไหนๆ ทั้งหมด

ดังจะเห็นได้ง่ายๆว่า กวางไม่หมดป่าเพราะเสือกัด แต่กวางอาจจะหมดป่าเพราะคนล่า

…พระพุทธเจ้าไม่หนีปัญหา ข้อความที่พระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า “อะหัง นาโควะ สังคาเม” เรานี้เหมือนช้างเข้าสู่สงคราม เมื่อเข้าสู่สงคราม ต้องเจอหอก ดาบ และแม้แต่ลูกศร ลูกธนูที่เขายิงมา เราจะไปกลัวอะไร เราต้องสู้เหมือนช้างใหญ่เข้าสู่สงครามแล้ว ไม่มีความหวาดกลัว เพราะฉะนั้น ชาวพุทธนี้เป็นนักสู้ปัญหา ต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหา เหตุเกิดที่ไหนต้องให้ระงับที่นั่น อันนี้เป็นคติอย่างหนึ่ง…

 

สารบัญ – คนไทยกับสัตว์ป่า

 

หมายเหตุ เนื้อหาที่แสดงอยู่บน Website แห่งนี้ นำมาจากฉบับพิมพ์รวมเล่ม หนังสือเรื่อง คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อ มาฆบูชา ๒๕๕๔

No Comments

Comments are closed.