ทันโลก ถึงธรรม

14 ตุลาคม 2564

…ต้องไม่มองข้ามการปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ขั้นทิฏฐชัมม์นี้ ที่เป็นเรื่องเพื่อส่วนรวม หรือของกลาง … ตามพระคาถาที่ว่า

อารามโรปา วนโรปา … เต ชนา สคฺคคามิโน

แปลว่า: ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน…
จัดบริการน้ำดื่ม ขุดบึงบ่อสระน้ำ ให้ที่พักอาศัย บุญของชน
เหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน…

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.