ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา

10 กรกฎาคม 2525

ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา1

นมัสการ ท่านพระเถระที่เคารพนับถือ ท่านสหธรรมิกทุกท่าน และขออำนวยพรท่านประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านสาธุชนทั้งหลาย

หัวข้อการบรรยายในอันดับต่อไปนี้ ซึ่งกำหนดให้อาตมภาพพูดนั้น เป็นหัวข้อที่กว้างใหญ่มาก และเกิดความรู้สึกว่าคงจะพูดไม่ไหว ที่ว่าอย่างนี้มีความหมายว่า ในเวลาสั้นๆ นั้นไม่อาจจะพูดให้ชัดเจนได้

เรื่องพระพุทธศาสนา ที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมไทย ตลอดจนกระทั่งช่วยป้องกันนั้น แม้จะไม่ต้องพูดไปถึงวิธีแก้หรือป้องกัน เอาเฉพาะตัวปัญหาของสังคมไทยก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้ว ปัจจุบันนี้เราปรารภกันมากเหลือเกิน ในเรื่องปัญหาสังคมไทย ผู้บริหารและนักวิชาการต่างก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้กันมาก ถ้าจะมาจาระไนเรื่องปัญหาของสังคม ก็จะต้องใช้เวลามากมาย อาตมภาพจะพูดถึงตัวอย่างสักเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะช่วยสะท้อนภาพของปัญหาสังคมไทยนี้ได้

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< คุณสมบัติของผู้มีการศึกษาสะท้อนภาพปัญหาสังคมไทย >>

เชิงอรรถ

  1. ชื่อเดิม “พระพุทธศาสนาจะช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมไทยได้อย่างไร” บรรยาย ในการสัมมนา “พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ” จัดโดย สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖

No Comments

Comments are closed.