Search results for: สมาธิ

ปฏิบัติธรรมให้ครบทั้งระบบ จบถึงจุดหมายของชีวิต
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 14 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

ปฏิบัติธรรมให้ครบทั้งระบบ จบถึงจุดหมายของชีวิต การปฏิบัติธรรมที่ครบหลัก ตรงเรื่อง ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างผู้ไม่ประมาท เป็นบัณฑิต มีพุทธพจน์บอกไว้ว่า (เช่น ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑/๒๔๑) อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ …

กระแสถึงกัน แต่สังคมห่างกัน
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 10 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

กระแสถึงกัน แต่สังคมห่างกัน ย้อนหลังไปดูเมืองไทยในช่วงใกล้ พ.ศ.๒๕๐๐ ที่ว่าคนสมัยใหม่หันหลังให้วัด มองว่าพระเทศน์มีแต่นิทาน นรกสวรรค์ ทำบุญนิดหน่อยได้อานิสงส์ไปเกิดในสวรรค์มีนางฟ้าเป็นบริวารเป็นโกฏิๆ แ…

ถ้าความไม่ประมาทมา ไม่ต้องเถียงกันว่า จะดีกว่า หรือจะเก่งกว่า
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 18 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

ถ้าความไม่ประมาทมา ไม่ต้องเถียงกันว่า จะดีกว่า หรือจะเก่งกว่า ปัญหาของอารยธรรมเวลานี้ เป็นเรื่องร้ายแรงถึงขั้นที่ว่า โลกนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้ยั่งยืนต่อไปแค่ไหน แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดให้ยา…

ทันโลก ถึงธรรม
หนังสือ / 14 ตุลาคม 2564

…ต้องไม่มองข้ามการปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ขั้นทิฏฐชัมม์นี้ ที่เป็นเรื่องเพื่อส่วนรวม หรือของกลาง … ตามพระคาถาที่ว่า อารามโรปา วนโรปา … เต ชนา สคฺคคามิโน แปลว่า: ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลู…

ปฏิบัติธรรม ครบระบบ จบกระบวน คือการศึกษา ๓ ออกเป็น ภาวนา ๔
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 16 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

ปฏิบัติธรรม ครบระบบ จบกระบวน คือการศึกษา ๓ ออกเป็น ภาวนา ๔ เมื่อกี้ได้บอกว่า พอเจอรมณีย์ การปฏิบัติธรรมก็เริ่มต้นได้ทันที บางคนคงสงสัยว่า เป็นอย่างนั้นได้อย่างไร “รมณีย์” เป็นเรื่องของการรับรู้ คือการ…

บริโภคนิยมว่า กินให้เต็มที่ จะมีสุขเหลือล้น แต่ผลโชว์ว่า คนก็ฉุ โลกก็เน่า
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 8 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

บริโภคนิยมว่า กินให้เต็มที่ จะมีสุขเหลือล้น แต่ผลโชว์ว่า คนก็ฉุ โลกก็เน่า ลงท้าย คนอ้วน และโรคอ้วน ก็เหมือนจะเป็นผลรวมปลายทางที่สะท้อนปัญหาของบริโภคนิยม อย่างที่คนจะพูดได้ว่า ก็บริโภคกันนักจนอ้วนกันไป…

หลักรมณีย์ ที่ลืมเลือนไป ชวนกันฟื้นขึ้นใหม่ ทำทั่วถิ่นไทยให้งามรื่นรมย์
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 12 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

หลักรมณีย์ ที่ลืมเลือนไป ชวนกันฟื้นขึ้นใหม่ ทำทั่วถิ่นไทยให้งามรื่นรมย์ การมีที่อยู่ที่ทำกินถิ่นอาศัยเป็นรมณีย์นี้ ท่านถือมาว่าเป็นเรื่องสำคัญ พระพุทธเจ้าตรัสบ่อย คัมภีร์ทั้งหลายพูดกันแล้วพูดกันอีก ถึ…

สังคมไทย ใกล้กึ่งพุทธกาล หันหลังให้วัด
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 2 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

สังคมไทย ใกล้กึ่งพุทธกาล หันหลังให้วัด มองดูสังคมไทยในเวลาที่เรียกว่าใกล้กึ่งพุทธกาลนั้น ได้เห็นความแตกต่างห่างไกลกันอย่างชัดเจน ระหว่างเมืองกรุง กับบ้านนอก (คือนอกกรุงเทพฯ) คนทั้งสังคมไทยฝันใฝ่ปรารถน…

มีตนที่พึ่งได้แล้ว จะพึ่งตนนั้นอย่างไร?
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2564

เป็นตอนที่ 6 จาก 9 ตอนของ จะพึ่งตน ก็ต้องมีตนที่พึ่งได้

มีตนที่พึ่งได้แล้ว จะพึ่งตนนั้นอย่างไร? หลักพึ่งตนที่แท้นั้น เป็นข้อความแค่สั้นๆ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ จับเอาคำสำคัญมาว่า “อตฺตสรณา…ธมฺมสรณา” แปลเอาความว่า จงมีตนเป็นที่พึ่ง…จงมีธรรมเป็นที่พึ…

ปัญญาทำงานไป ใจมุ่งหน้า มั่นแน่ว
เนื้อหาหลัก / 9 เมษายน 2564

เป็นตอนที่ 7 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

ปัญญาทำงานไป ใจมุ่งหน้า มั่นแน่ว สดชื่นรื่นสบาย ผ่อนคลาย มองนิ่งได้ ชัดและตรง ทีนี้ พอวิจัยไปๆ ปัญญาเดินหน้าพัฒนาไป ก็ได้กำลังเรี่ยวแรงบุกฝ่าเดินหน้ามาขับเคลื่อน ตัวนี้คือความเพียร ได้แก่ ๓. วิริยะ คื…