ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน

21 ธันวาคม 2539

…คนไทยต้องเป็นไท ซึ่งแปลว่า อิสระ ถือเป็นใหญ่ในตัวเอง ไทยจะเป็นไทได้ต้องชูธรรม ถ้าไทยชูธรรม ไทยจะเป็นไทได้แท้จริง หากไทยไม่ชูธรรม ไทยก็อาจจะกลายเป็นทาส อย่างน้อยก็เป็นทาสทางวัฒนธรรม เป็นทาสที่รอรับความช่วยเหลือ เป็นทาสในระบบแข่งข้น เป็นทาสทางเศรษฐกิจ เป็นทาสของผู้ผลิต โดยเป็นนักบริโภค ที่ถูกเขาบันดาลต้องถูกเขากำหนด ไทยก็จะไม่เป็นอิสระแท้จริง…

 

สารบัญ – ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน

No Comments

Comments are closed.