มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

10 กรกฎาคม 2525

…เรามีจิตสำนึกทางสังคมได้แก่จิตสำนึกในการที่จะต้องแก้ปัญหาของประเทศชาติในการที่จะต้องทำให้เจริญก้าวหน้าทันตะวันตก แล้วจะรักษาประเทศของตนไว้ได้ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่จิตสำนึกนี้อยู่ในวงจำกัด และจิตสำนึกนี้ยังไม่ทันแพร่หลายไป ถึงมวลชนโดยทั่วไปก็จางหายไปก่อน จิตสำนึกในการที่จะแก้ปัญหาของตน หรือในการที่จะทำให้ประเทศของเราทันเขามันจางไป แต่สิ่งที่เราเรียกว่า การพัฒนาประเทศนี้ยังคงดำเนินต่อมา และก็เป็นการพัฒนาที่เรียกว่า เอาจริงเอาจังต่อเนื่อง แต่ในเวลาเดียวกัน ถ้ามองอีกด้านหนึ่ง อาจจะมีผู้กล่าวในแง่ร้ายได้ว่าตอนหลังนี้เป็นการรับมากกว่าการพัฒนา คือเป็นแต่เพียงการรับเอามา ไม่ได้พัฒนาตัว…

สารบัญ – มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย (กล่าวนำ)

ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา

คำอนุโมทนา

No Comments

Comments are closed.