รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก

2 มิถุนายน 2547

…ตอนแรก เรามองเห็นสถานที่ที่สะอาด มีต้นไม้ มีธรรมชาติต่างๆ ที่สดชื่นสวยงาม น่าดูน่าชม ก็เป็นทัศนีย์ แต่จะให้ผลจริงๆ ที่ลึกซึ้งลงไป ก็ต้องเข้าไปถึงจิตใจ ให้เกิดความรู้สึกรื่นรมย์ คือ เป็นรมณีย์ อันนี้เป็นลักษณะทั่วไป และวัดวาอารามก็ควรจะเป็นสถานที่ซึ่งเป็นทัศนียะและรมณีย์…

…คนที่จะชนะเขาโดยไม่ต้องทำร้ายเขา ที่เรียกว่าไม่ชนะด้วยเวรนั้น ต้องเก่งกว่าคนที่คิดจะทำร้ายเป็น ๑๐ เท่า เพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างโลกใ้ห้มีสันติสุขที่แท้จริง จะต้องเป็นคนที่พัฒนาอย่างสูง ถ้าเรามัวมาเพลิดเพลินมัวเมากันอยู่ อ่อนแอปวกเปียก โดยเฉพาะอ่อนปัญญา (หรือเบาปัญญา) ก็ไปไม่รอด…

 

สารบัญ – รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก

 

คำปรารภ

รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก

ภาค ๑ วิสาขทัศน์ เพื่อวัดและพุทธบริษัท
ภาค ๒ วิสาขทัศน์ เพื่อรัฐและเพื่อโลก

No Comments

Comments are closed.