เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นอันว่า เรื่องของชีวิตสมรสนี้ ต้องมีความรักให้ครบสองประเภท…

  • ความรักประเภทที่หนึ่งที่เป็นพื้นฐาน ก็คือความถูกใจพอใจ อยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุข ส่วน
  • ความรักประเภทที่สองที่เป็นคุณธรรม คือความรักที่อยากให้เขาเป็นสุข… และอยากทำให้เขาเป็นสุข ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่
    ความรักประเภทนี้ เรียกว่าเป็นความรักแท้ ถ้าพัฒนาขยายออกไป ก็จะช่วยให้โลกนี้เป็นสุขยิ่งขึ้น…

การเข้าสู่ชีวิตสมรสนั้น ในความหมายหนึ่งก็คือ การที่จะฝึกหรือพัฒนาตัวเราให้ก้าวหน้าไปในความรักที่สูงขึ้นด้วย

 

สารบัญ – เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

 

หมายหตุ : เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล (ชื่อเดิม ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า)

No Comments

Comments are closed.