– ๑ – แก้ความสับสน ให้เป็นความประสาน

16 สิงหาคม 2539
เป็นตอนที่ 2 จาก 31 ตอนของ

– ๑ –
แก้ความสับสน ให้เป็นความประสาน

การจัดงานครั้งนี้ขึ้น ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเกิดจากความมีกุศลเจตนาปรารถนาดีต้องการให้เกิดสันติภาพ และได้โยงเรื่องสันติภาพนี้มายังการศึกษา โดยคิดถึงการศึกษาที่แท้ ที่จะให้เกิดผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่เรียกว่าสันติภาพทั้งแก่บุคคลและสังคม

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< นำเรื่องน่าแคลงใจ: การศึกษาปัจจุบัน สร้างสรรค์หรือทำลายสันติภาพ >>

No Comments

Comments are closed.