การแข่งขันในทางที่ถูก

9 มิถุนายน 2547
เป็นตอนที่ 20 จาก 40 ตอนของ

การแข่งขันในทางที่ถูก

พระพรหมคุณาภรณ์

อาตมาคิดว่า การแข่งขันมีอยู่แล้ว อย่างที่อาตมาพูดมาแล้ว เราไม่สามารถคาดหวังให้คนจำนวนมากในหมู่มนุษยชาติเป็นเหมือนกันหมด เราจึงต้องยอมรับความจริงในเรื่องการแข่งขัน แต่ในขณะเดียวกัน เราควรพัฒนาเรื่องการร่วมมือเพื่อตอบโต้การแข่งขัน เราไม่สามารถกำจัดมันให้หมดไป เป็นไปไม่ได้ เพราะมันคือเรื่องของโลก แต่ในด้านนักธุรกิจเอง ก็ต้องแข่งขันกันเอง ในทำนองเดียวกัน ผู้บริโภคก็ควรจะร่วมมือกันแข่งขันกับนักธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจนั้นเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร

นายมิวเซนเบิร์ก

ผมได้ถามคนไทยบางคนว่า มองเรื่องการแข่งขันอย่างไร สำหรับคุณฐิตินาถ เธอตอบว่า เธอใช้วิธีการว่าทุกเดือนเธอจะดูตลาดว่าเป็นอยางไร แล้วก็หาสินค้าที่ลูกค้าจะพอใจ จากนั้นก็ผลิตสินค้าตอบสนองกับความต้องการของตลาด เธอไม่ใช่เป็นคนเดียวที่ตอบคำถามในลักษณะนี้ มีหลายๆ คน และผมคิดว่า การคิดเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิด

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ค่านิยมกำหนดสังคมการแข่งขันกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาท >>

No Comments

Comments are closed.